+I8==~~~~==~~~=:~~~~~,~::~::::=~~~~::=~,::,:~:~~:::::~::::::::,~:~~:~=~~::~::=~~~:~=,:~~~:~:~:~,~:,::,:,::::=~~~=~~:~=:~~:~~~=~~.,~:,~~~+~=+~~=~:=~++=~~~~~===:~=:~~:~~=~~~~~~~::::~~~~::::::,..,,,,,.,::::::,,::,::::::~,::~::~~,~~:=,:~,~~,:~~~:=:,,,,.,,:,,:.:::,,::::,,:::~~:~~~~=~===~~~==:~:~=~~~~=+~~~==~:=~~::~=:~,:~~:::,:,~::~::::::~:~~:=~:~~~~~~~~:~,:::::,:~::,:=::~:~~~==~:~~~~:==~=~~:~+====++I?I
~=~~:==~=~==~~==~~:~~:~~~:~::,:~:~:~:,:~~::::~:~:,~::~,,::::,~:,:::~:~~~~:~~:~:~::~~~::~~~:::::::::,,=:,::~::~~::~=~~,~:~~~~=====~~~~=~+==~==:=~~==+===+~====~==~~~~~:=~~~~~~:=~,:~==:~,:~,,,,,,,,,:,,,:::,:,,~,:~,:~,::,~~==~:~::::,,:,~:~~~::,,..,:.,,,,,::.,,,:~:,,::,~~:~~==~~~:=::~:~~:~~~:=~~:~~~~~~~~~==:~~:::::~:::,,:::::~::~:~~:=:~=~~~:~~:=::~:::::~:,:,:,:::,:::,~:~~:==~:~::~~==~=+=?=~?~++~?+=+?+
~~~~=+:=:==~~~~~~~~::~~~~~~~,:::::,:::~::~::::~,,::::,:::::::,,,,~,:,:,:.:::::=~,:~:,~~=~~:~,:,:::~~:,,:..,::~~~:~~=:,~:~~~~=,===+=~~~~==+=~==~~~=+=+~+~~~~~~=~=~~~~~~~==:=~:~,~:::=~~=:~:,:.~:::::::,:,,,,:,,::~::,::~,:~~~~::~:~,,,,,,=~=:::,,,,:.:~:,,.::,,:~::~::::~=~:~~==:~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~==~====:::::~:,~:,:,:::~:,~,,~:,=:~::~::~:::~:=:~,:,::~:::::::,,:::,:,:~~::~:=======~===~=~~=~=+~~=++~+I?=I
~=====~=~=~==~==~~:::~~~:~,:~::~:::,::::~:~:::,,::,,,,:,:,,,,,,:,.,:,.:.,,.:~:::~~,::~::~:::::::,,::::,,,,:,,,,=:::~~~~::::::=~:==+~~~~~==+++==~~~=~==~:,~=~~=:~~:~=~~~:~=,~~~~:~~~:~::~~::,.,::,,:,::,,:,:,~,::~:::::,::,~:,:~::,~:,~::=:::,.,,,:::::::,.::::,:,,:~:~,~:,~::~:,=~:~:~::~~:~~~::~~:~=~~~:~:~:,::,::::,:::,:,,,::~~~~::~:~~::~,~::::,:.:~:,::::,~~,:::::~~:::,~::~~==~===~~:~~=:+=~~~:+:~:~?=~+++
~~:++~?=++~:=~=~~~::::~~,~::~::~:::,:,::::::~:~::,,,:,.,:,,:,,:,,,.,,,.,,,,::,~~~:~:~~~~=::::::::,:,:,.,,.,,,,,:~:,~,::,~,=:,::,~~=:~:=~~~+:=~=~::~===~::~==~=:~,=~==~~~~:~,:,~:~~~~~~~:~:.,:,::,,~,::,:,,:,,,::~:~~,,::~,,~,~:,:,:~:::,,..,,..,:,,:~:::,::,,,:::::~~~~~:~:::,::~~:~:::::=~=~~~::::~:::,,~::~~:::~,,,:,:~:~::::,:::~=~~::::~::,,:,,,:,,:,:~~:::~~:::,~:==~=~:~::~~:~~~~~=:~~~~:=~:~~~~~~~~==~==
~~+~=+===+==~=:~=~~=~=~~=::~~~::,:::::::,,,:::,:,,,.,:,::.,,,:,,.,:..,,.,.,,,:::~~~::~::~:::::,,,:,,~,,,,:,:,,::,:,:~~~~,~,,:.,:,:~:~=~~~~~~~==~:=~+==~~::::~~=::~=~~==,:::~:~::~~::,~~::,.,,:...,,,:,:,,,,:,,:::,::,::~,~::+,:~:::~:,.,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,~::,::~:~::,::,:,=::~~::::~~:~~:~,~:::,,~::::::,:,,:,:::,:,~:~:,~~~::.:,~:~:,,:,:,:~:,,,:~::~:::::~:~~~:~~=:~~:~~~~:~~=:~~~~::~~:~:~~~:=:~==?+~?=?
~=~~====+++=?====~~:~::::~:,=,:::,~~:~,,,::::::,,,,.,,.,.,,.,,,.,,:,,,,,,..,.,,:::::::::::::,:~:::::,,:,,,,,,::.:,,:::::,::::,:,:,:=~:~~:~:~~~=~~:~~=~~::::~~~~~:=~=~~~,:::::,,:~=~,~~=,,:,,,,::,.,,,,,,,,::,~,~~~:~:~,:~~::,~~::.,:.,:.,.,,,,,,,:,,,,,,,:,.~,,,,,~,,,:~,:~::~:~::::~~~~~~:=,,~:,:,::,~:,::,:,,:,~::~:::::~,::,::,,,,.,,:::,::~:::~:~:~~::=~::~=~~~~~=~~=~~=~~=:~~:~~:~::::~~~~~~~~~~~~==+==~+=
~=~=~~+~==~=+~~~=~::::~::::,~:::~:::~::::,~:,,:::,:,...,,.,..,,,.,,,.:,,.,.,.,.,.,.:,:::::::::::,,,:,,~,,~,::,,,,~,::,~::::~,:::~::::~~:~~~~~~~~~~~~~~=~~=::~:~::~~:~:~:,:~,,,:,:~:::~~~:::..,,,,,,,:,.,...::,:::,.,:,:,::,,:,,:,::,,,,,.,,,...,.,,,,.,,,,,,.,,,~,,:~~~::~~~:::::::~~~::~::,:::::,::~,:,:,~,,:,,::,,:,,,::,,,,,:,,:,.,.,,,:::~:~::=~~+~~~~::~===~::=~~~~~~==~~:~~:~::~::~~:~=~~,~=:+~:===+++I?=I
~~~~=~~~====~=+~=~~:~::~::~:~:~~~:~::,:,,::::,:,:,:,,,,:,,,..,..,.,..,,:...: ...:,..,,:::::,~,::,::::.:::,,,:.,,~,,,,,:::::~,,,.,.,:,~~::=:~~~~=~~,:~~~~:::~:~~:::::~:~,::::,::,:~::~:~:,,,,,..,..,,,..,:,,,:,,.,,:.,,,::::~:,::.....,,,.,,,..,.,,.:,,,.,:,,,,::,,::::~:~~::~:::~~:=:::~~~::::::,,,,:,:,,,,,:,,,,:,.,,.:,::,,:,:,::,,~:::::~,=~:~:~=~~~~~~::~~:~~~~~~~:~~~=::~::~::~::=:~~~:=~==~~~==~~+~==+++=
===~=~~~+==+==~::~:~~:~==:=:=:=~=::~,::::,::,:,:::,,,,,.:,,,.:,,,..,:,.,,,,,...,,::.,,::::,::,::,::,:,::,,,,...:.,,.,:::,,::=,::,::,:~:~:~:~~~::,~::~+=~,~:,::::~::::~,.,,,:,:,:,::~~:~:,,,,,,:,:,..,.,,,,,,:,,,.~,,::,::~:,:,,:,,,.,,,,,,..,,,:,,,.,,,,,,:,:,:::~::=::~:~~::~::::~,:~,:=,~:,,:.,,,,,,:,:,,:,,,.,,,,,,,:::::,:,::,::,:::=::=:~~::~:~,:~~~=~=~~=~::~::~::~~~::::~~~:~~~:~:=~~=~~=:=~:~~:~~===~+
=~,~=~~.=+~~~~+=~==~=~=:~~:::~:=::=:~::~:::::,:,,.:,,.,,,,.,,,.,.,,...,.,,.,,,...,.~.....,,,::,:,:~::,:~,,~::,.,,.,,.,.::,,.,~,:~:,,,,,:::~~~,~:::::,~::~~~~::,,:::::,:,,:,,,::,,::::,~:::,,,,.:.::.,,..,,,.,,...,,,,::::,~,.,..,.:..,,,,.,.,,,,,,,,:,:,,,,,,,::::~::~:~:::::=~::::~~=~::~,:,,:.::,:,,:,,,,,,.,,.,,,,,,~~:::,:,,,:::~:~~::~~~:=~~~::::::::::~::~~~~~~~:~::~~:~::=~~=~~~:~~~~,~~~~~~:~=:~=~+=~I++
~:~~++~+=~====,~=:~~:~::~:::::=:~~:~~==~~~,~,:::,:,.::,,.,,..,.,,,,.:,,.,.,..,,,:.,,..,..,.,:,~,::::::~,:~,,~..,.,,.,.,,,::,:.:~::,,::,::~::~~:~:::~~~~~~::~:,,:::::::,,,,,,,::,,,,.:,,:,,.:,,.,,,.,.,,,,.,...,..,,,::~:,:,:,,::.,.,..,,.,..,.,..:,,,,,:,,,,:,,::~:::~:~~:~,~:~~:~~,:,:::,,,,,,::,,,,,,,:.,..,,.,,,,::,,,,.:,,:,,:::~~~~~~~~.::~~::,:~,::,,~~~=:=~:~::~::~:+~~~~~~~~~~~~~=~~::=~~:::~~==:~~~++~=
~=~===:===::~=~:~=~=:~::~~~=~~=~~~~~:~~~~~:,,:::,:,,,,,,.,,,,,,:.::..,.,.,,.,,,,.,,,.,..,,,..,::::,::,:,:,~:,.,,.,,,,,.:,,,:,::~:::,::,,::~:,~:,:::~~~:~:::,,,:::,~,::,,:,,,,:.,,,,:,,,:,,.,..,, ,,,,,,.,..,.,,,:,.,,..,,,,,,..,,:,,,,.,.:,..:,:..:,::.,::~:,::~::::~~~~:~::~::::::,::.::,:,,,.:,..,.:.,,,,..,,.,,,,.,:.,,.:::::~=,:~:~::~:~:~::~::::~~,::::~::,::~~=,=~:~~:~:::~~~:~=:~=~~::~~:::~~:~=~=+~=++?
:====~:::~::~::~,~~~~~=::~:=:=~:~=~=:==~~=~~:,:,:,,:,::,,,,:,..,.,::,,,,,,,.,,..,...,,..,.,:::.:,,~:::,,:::~::,,,.,,,..,,,:,,,:::~~,,::,,,~::,,,,,,:~~:~:::::,,,,::,:,,,..:,,:,,..,,,:,,,.,, .....,,,,,.,.,..~~,,,,,:,,,,:,.,:,:,,,:::.,,,.,,.,,,,:,~,,:,,:,::::~::::::~=:~:,::,,,,,,.,..,,:,.........,,,,.,.,.,,.,.,.:.,.::,::::::=,,:,::,::,:::~:,~,~~:~::::::~:~:~~~~~:~~::~~~~:~~:~~~::::::~~~=~:~::~:~~=?+=
=~==~~:::~::::,:~~~:~~:~~:~:~~==~:=:~~=:::~:~:,~:,,,:,,::,:,,,,,:.,,,,,,,.,..,,.,..,....,,,::,:~~::,:,:::,:,~:,:,,,.....,....,,.::~:::,,:,.~:,:,,,.:::~::,:,,:,,,,,:,,,.,,,,:,:,::,,,,,,.,,,,.,,,,.,,........,,,:,,,,.,,.....,.,,,,:,,,.,:,,,::,~,,,,,:::::::::::::~,::.,,,:,::.,..,,,,,,..,..,,.,.,.....,.,..,.,,.:::,:,,,.~::~:~~::~,:,:::,:,~~::~:~,::::::::::::~~~:~::~:~~~~~~=~:~:~~::~~:~,,::~~:~~=~==+==+
~~==~~~~~::~:~~~~:~::,~=~~=~~~:~~:~:~~:~~:~~~~~:::::,,,,,,:,:::,,,,:,,,.:..,...:,,,......,,::,:,:~:,::::,~::~.:::.... ....,,:,.,::~,=~:,:,,:::::,:,:::::,,,::.,,:::,,..,,...,,,,:,,:::,,,,.,:,,...,.,..,.,... .,......,,...,,.,,.,:..., ,,,:~=, :,,,.,::::::~::,,~,,:,::,,.....,,.,,.. ,. .,...,,:.....,.....,,::,,::::,:,:~~,:,:::,::::,::,:::~:,:,,~,::,~,:~::~:~:~~=~~::~:::::~~:::=:~~~:,~::=~~~::~:==~+=+
:,~::~:=~:~~:~::::~~,~::=~:=:~~:~=~~~~~~~~=~:~~~:~~~:~::::::~~:::::,:::,:,,,,.:.,..,,.,...,:~::,,:::~::,:::::::,:::,,.,.....,,,:.,,,:::~::,,::,,:,,,,:,~:~:,:,,,,,:.:,,,,,.....:,:,:,:,:,,,,.,.,,....,.,..., .....,,,....,.:,.,,....,..,,~,,,.,,,:,,:::~,:::::,..,,,,,..,,,,,.,,....,.....,,:...,.,.,.....,..,,,,.,,,,,,:.,:,.,:,,,:::::::::,:,:,:::,:::~~~~:~::~::~,~~~,~:=~:~::~:~~~~~~~:~::::~~~~:~~~~~~~====
=+~~~:~:~::~~::~~~:::::~:::==~:+~~==~~:~~:~=~~::~:~:~~~=~~::~:::::,:~::::::,,,,,.,,,..,:,,:,:~:::,:::~~~I=I?~=~=~,:,,,.....,.,, :,,:.,~,~::,,::.,:,,::,,~:~,,..:,.,:,:..,,,,.,:,::,:,,,:~.,,,,,..,,,,....,, ,..,...,...,,.,.::,.,.,,.,,.:,,:.,,,,,,:,::,,...,,..,.,,,,...,,....,...,.,,.....,:..... .....,.....,,,,,,::::,:,:,:::::~:::,:,:,:,,,.:,:~:::::~:::,:,,:,::~~::~==~~:~~~~~::~~:=~:,:~~~~~~~~~=~~=~===
~+=~=::::=~:~::~::::~::~:,=~===~~~=~=+=~~~+~~~::~~~~~:~:~::~~~~:::::,:::,::~,:,,::,,:,::,,,::~::~~+?+?+I7II$II+~==~+:,,..,.,.,,..,,:,,~~::,::,:,,,,:,::,~~,,,,,:.,,:,.,:,~.,..::::~,:.:,... ,.,,,...,.... ,,....,.,,,,..,,:,:,,.:.,: ...~,.~,,:.,:,::....,,,:,,.,..,,..,,,.. .........,.......,.......,..,,,:,:~,::,::,~,:,,,::::,:,::::,.,,,:,,:::,:,,::::::::~:::::~:::::,:~:::,:~,:::::::::~~~~~:~~~=~==~==?
+~??+==~:~:~:~~:~=~~=~~::~~~:~=~::::~::~~=:~~~::,:+:~~:~~~~~:~::~~~:,:::,,::,:::::,:,:,,::,:~:=+III77I77IIII7?$I7II+I=::,,.....,,,,,,,:.:::::::,,,,,,,::~~~:,:~:,,,,,,,,,:,:,.,,,::,,.,,::,.....,.. ..,....,.:,....,,,,,,,,,,,,.,,,,,.~,,,:,,:,,,:,,..,..,,,.....,,,,..,....,..,..,. ...........,...,,,,,,,,,..,::,,,,,:,:.,,::~:::,::,~,,:,::,.,:~~::::::~~::,::::::,~::~::::,~,,:::~:~::~::~~,~::~~:==~+~==~==
+=+???+?+~~=~~~::~=~~=:~~~~=~=:~~~~+~=====~=~~=~:~~~=:~~:=:~~~==:=~:~:,:,::::::::~~:~:::::::?$I$$7$7IIII7$II7?III7II?=~~:,.,,..,.,.,:,.,,,~::::~,:,,:,:::~~=~,::,,,.,:,.,::,,,,,::::,,,~~,:,.,,..... .,.,..,.,....,:,,:,..,,..,,,,:::.,,..,,:..,.:,.,,.,,...,,...,...,.,,.,.. .,.,,,,....,......,...,,.,..,,.:,,:,~,.,..:,.,,:~::,,:,::,::,,,:~:::~~=:~~~:=~~~::~:::::::::,:::~,,:,~~,:~:~:,:~:~:==::~:~=~=+=+=+
++?+??I??+==++?~=~~==~==~~~=~~~==~==+=++~=~~=~~=~=:::::~~~=++7I?????==~:~~:~::~:~~~=~~+=IZ77$7Z777I77I7I?7II7?I++?7?I?=~~:::,,::...,,,:,,:,::~~::,,,:,::~=~:~,::::,.,:~::,::.:,,,~~:~,~~~~::,,,,,,...,.............,,,,,,:,:,,,::,,,,:,,,,,,.. .,..,.,,,,:.,.....,.:,,,,.,,.., ,.,,..,,,..,..,,,..,...,,, ,,,,,,,,,,,,,:,=,,,,:,,:~,,~,~,::::~:~::::::,~~~~~:~~:~~,,,,,:,,,,.,,:,,,,,:,:,,,::~~,~,:?~~~==?~=?==~
?I??7=I+~++==~++++++I==?++?~~====~=++===~+=~=~~~~~=~==??III7$I777$I7$I?=~~~~=+=+=??+?I7Z777$$$7$II$7?I+77II??$?I7?+7??=:~:,,.,:.:,,,.,,,:,,,:,:::::,,:,,:,:~,:.,:,::,,~:::,:~~~~~:~~~::~:~:,~:~::,:,:,,,,,:.,,,,..,,,~.,:,=,,:,,~,,..,,,,.,,.,..,.:,.,,,,,.,,..,,...,,~.,,.,.,,.,.,:,,,.,,.,.,,,,~,:.,,,.:,:,,,:,::,.,.,,,:,:,::,::,:::::::,::~::::,::,,,~:,:,,::,,.,.,:,.,.,:,,,,,,,,:,:,,:~~~~:::=~~~~~~==~~~=
?+?I+?I????I?7I+7I?$$?7?II777III?++=~===~=~:~~+I+I?I+I?II+$7?77I$I7I?Z$I?:+7+?7?7?7$$7Z7$$77$I7?77??7?77I7??I?77777?7=~~:,~,:,,~~...:,,,,:,:,:~::=:~:,:~~=,:=~~~:::~~~=:::~:~::..,..,.,,~~::,:::::,:,::.,..,..,..,.::,~:,:.,:.,:,,,,,..........,,...,....,,. ....,,,,,.,,,,,.,.,.:.,..,,,,,,.,:,,.,.,,.,.,...,.,,.,:,,,,:,,::,:,,,:,::~:,:::~::~,:,,,,,,.,,,,:,:,,:,.:.::,,,,,,,,,,,:,~:,~:~:=:~=~~~~~:~~~=?~~:
I7??+??+?77ZZZ$$$ZZ$Z7$$7I$$$$$$II$?II=I$I7I777II77I7$$8I7+=,:~~++?Z$ZZ$777$7I77$$7$$$$$7777$7I$I+I77II777I$IIII7I?$++::~:,:,::,:,,:,::,:,,:,.~:,:~~:::,:,:~~==:~:~~~:~::,....,,,.... ...:.,,,::::~,,,.,.,..,.,,,,,,,~:., ..,,,....,... : ....,...,........,,,:.,,,,,,::.,:,:,,,:..,,..,,,.:,,:.::,,,...,,..,..,...,:,,,,,:,,,,:,::,:,::::,,,,,,,,,,:.,:.,,,:,,,.::,,,.,.,,.,,,,,,:::~,:::~~:~~:~=~~=~=~~~~=++=?
?I??I$77$$$$7$$$Z$$Z$ZZ$Z7$Z$Z77$Z$Z$$Z$$ZZO7$Z77$$7Z7$7+==:~~=++?+77Z$77$$7$77777Z$777$$$$77$I7?I77II?II77$7I77$7?+:~~:::::::,:,,:,,,:::,:::,:,:,~:::::::~=~~~~~=~:~~........ ..... . . ...,,:~:::,.:,,:,,.,,,,,,,,,. ....,.... ,...,,.:,....,...,..,,.,:,,,,:,,,:,:,,:,.,,,:,...,,,.,,,,,~,,,.,..,..,...,.,,,,.,,,,..,:,,,,,,,,,:,,:,,,,,.,,,,,.,,.,,,.,,:.,,:.::,,,.,~:,,.,::~,~:,::::::=~:~::=:~=:~~~=~=?++
I7I7$$Z$ZZZZ$OOZ$Z777$7$7$Z$Z7$ZO$Z$Z$ZZZZOO$O$$$77Z7$7IZ$7I7$$$$$$ZI777Z7IZ777I7$7$77$7Z$$7$7$7777II$III7$777I$?~==::::::::.:~:::,:,,:,:~,::,~:,,::::~:~~~=~:~:=~,,.:...... ....... ..  ... ,,~,~::,:::.,,,,,.,,,,.,.., .. .:.,...,.,., ..:.,,..,,..,,,:,,,,,::,,,,,,:,,,,..,,,:,:..,,,,.,.,,,,.,...,,,.,.,,,,.,,.,,.:,..,.,.::,,:,:,,,,.,:,,,,,,,,.,,,:,,,,,,,,,,.,,,:,::.::,:::::::::::,~::~~~=~==+~=~=?==
I?I7$Z$ZZ$O$ZZZZO7ZZZ$7$Z$$$ZO$Z$ZZZZZOOZZZZZZZ7$77$$7$777$$$I7$IZ$$$77ZII$$Z$I7I7$$$Z7Z$$$$7$7Z$$7II77I7II$$ZI?=~~~::,.,.,,,:,,:::,:,::::~::,,:~,:::~:,~::~:~=~.,.:,..:.,. . ,......,,,....... .,,:,::::::::,,,.:,,.,..,,:,...,.,,..:,~,,:,,..,..,,,,,,:,,,.:,.:.,,,:,,,,.,,,,.,,,:..,,...,.........,.,..,:,.,,,,,...,,:,..,,..,,,,.,:,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..:,:,,::::,,,::,,,,,::~:,:::=:=~:==~=~:=~~?==
?7777$ZZ7O$ZZ$ZOZZZ$Z$Z$$7ZOOO$ZZ$O$$$ZZ$7Z77Z$ZZ$$Z7$I7$77$I$$$Z77$I$Z$Z$7$77$7Z$$7ZIZ$$Z77Z$$$Z$I7$777777II7I?=~::::,,,.,,,,,,:::,,,~::=:~::~::~::::::~:::~:,.,..,,.:,,..........,..... .. ...... ..,::~~~:,:::..:,,.,..,..,....,...,,:.,..,:::,,:,,~.:,.:,,,.,:,,.,:.,::.:,~:,:,,,.,...,,,...,.,,,...,,....,,,,....,,.,.,.,...,...,.,,,:,.,.~:,:~,:,:,,,:,:,.:.,.,,,,.:,,::,,:,,.,:,::::::~~,~,:~:~~~====?+=+
7$77II7Z$Z$Z$OZO$$Z$$$7ZZZOZZ$$Z$$$$$7$$$Z$$7$OZ7Z$ZZ$$ZZ$$$O$ZZZZ7IO$7Z7O$I7$IZ$7$$$Z$Z7$$$7Z$Z$7$$7Z7$$II$II=~~:,:.::.,,,:,,,,,:,::,::::~::::~:~~~:~~,:,:=,,:,...,....,. .. ............ ..  . ....:::~~~=::,,,,.,......,,,.,::::,,,:,,:::::::,:,::::.:,,:,,,::,,,.::,::::,,,.,:.,,,,.....,...,....,.,..,..,...,,..,,,,...,.,.,:,,:,:~,,,,:::::,:,,,.:,,,:,:,,:,,,,,,,:,.:,,,:,,:,,,~:~:,:~~:~~::~~~~~==+?++
$77777$$77I$77$7$$ZZ$ZOOOOZOZZ$$$$7$$ZZ$77Z$$7ZO$ZZOOZ$Z77$$ZOZ$7ZOZ$7$$Z$Z$$$$$$$$$Z$$$$Z$7$7Z77$77$777II7+==~~:~:.:..:,.,,,,,:,:,,,,,~::~:,~:::,:~:::::~:.:,,...,.,,.... . ...,.,.. .... . . .  ... .,:::~~~,::,,,.,,.,..,.::.:,::,.:::,,,,,~,::,,:::,,,,,:,,:,:::,,:::,::,:..,....,.....,,,.,.. ,,.. ,,,.,.,. ,,,,,,,,:,,,::,,:,,,::,~:::,,::::,,,,,:,,,,:,.,,,,,:,,,,,:,,,::,,::,,,,:,,:,:~~=~~~~~~~~==++?+
$Z7Z$Z7ZIZ$$7Z$Z$$ZZZZZ$7$7Z7ZOOO7$$$$$$$$$$Z$ZZ8ZZOZZZZII$OOZ$$7Z$$7$7$$$77$$I$7$$ZZZI$Z7$Z77I777$77$7I7++=~~=::::,,,,...,,,:,,,:,.,,.,:,::::~~~:~~:~~~=...,:,,.,.,. .. . . .... . . . .. . .... . ..,..,~:~,:~,,,,,.,,.,,,:,.,,:,::,.:,:::,,,,,:,:::::,:,::::,,:,,~,::,,:,,.,:.,,.,...,.,.,....,.....,,,,.,,,,,,.,,,,,,,,,:,,,:,,,,:::,,::,:,~~,,:,:.,:,,:,,:.,,,:,,:,:::::,:,,::,:,:::~:~:~~~~~:~:::::=~=+=I
ZI$Z$O$$$$ZZOI77Z$Z$ZZO$$O$ZZ$ZOZ8ZOOOZZ7ZOZZ7ZZ8Z$ZO$777$ZZO$$Z7ZZ7$$7$$I7777ZZ$$ZZZ7$777Z$7IIIIII7I??=~==+~::,,:,.,.,,. ..:,,:.......,,.:::~:~=,~=::~:,,: ,,,........ . .. .  ....  ........ . ....:::~,.,,,,.:.,,..:.::::,::,::,:,,:,:,,:,,:,,:,,:,,:,:,,,,,,,:,,::,,..,,, ...,,.,,.....,...,.,,,:.,,,,,,,,.,,,:,::,::,:,,,:::,,::,,.,:,::,,,,,~,,,,,,,:,,:,,:,:,,:,:::,:,:::~~::::=~~~~~::::,~:~==+++I
$$777Z7Z7$7$$ZZZ$Z$$$ZZZ$7$$ZO8O8ZZZ$$ZZZZOOZOZ$ZOOOZ8OOOZ7Z7$$7$I7$$ZZ$$77$$7$$$$77$$77$$77$77$I+~:::~=~~::::,,,::...,..,...,,.,,....,..,.:,,~::~::~:~,,::,.... ... .. . .. .. ,.. .  ........... ....,.,:,..,,,,,,,,,,,.,::,:,,::.:.:~::::~:::,,:.,,,:,,:,,,,,:,,..,.,,..,,:,...,....,,,,.,,.,.,,.,,,,,,:..,,,.,::::..,:,,,,,,,:,,,,:,.,,,:,,,.:,,:,,,,,,:,,,:,,:,,,:,:~,,,,,,,:,,~,~~::,:~,:~::=:=~~~=~=+
Z$Z$$$$$ZIZOOZZZOZZZZZZZZOZOO$OO88Z88OZO$ZOOO$ZOZOOO8OZZ$$Z7$$$$7$$$$Z77I$$$$Z$777$$7Z$$$7$$7$I+=~~~~~~:::~:,,.,,,,.,.....,.,,,.:..,.,....,,,:,,~:~::=,.,:,,,,,,......... ..   .. . ... . . .. .. ......,,::,:.,:.,.,,,::,,:,,,:::,=:~::~:,::::,,,,,,:,,,,.,..,,,,,,,,,,,,:,,::,,,.......,,..,..,,.,.,,.,..,,,:,,,..,.......,..,,,,.,,,:,.,,,,,,:,,,,:,,,,.,,,.,,,:,,:,::,,,.,,,:,:,.:,:~,,::~~~~~~~:~==~==I
ZZZO$OZ$ZOO$ZZ$OZOOZO$OZZ$Z$$ZOOO88ZO8OOZZOZOOZZZOO8$OZ$ZZZZ7$$7$7$Z77$7$7I$$I$I$$I7$7$I7$77I?+==~~:~,~~:~::,:,:::,,.,,,,.:.,,,.....,..,:,,,,,:~,:.,,:..,:............ ... .....,...... ....,.. ... . .. ...:.,::,::,,,.,,:,..,.,,,:,,,,,,.,,,:,.,...,,,,,:....,,,,,:::,:,,:,::,::,,.,.. . .......,,....,. .......,.,,,,.......... .,.,.,:,,:,,,,,:.:.,,,,,,:,.,..,.,:,.,,,,,:,,,,,,:~:,,,:::~::::=~~=:=~~~=~~+
OZOOOOZOZZO$ZO8OZ7OOOZZZZZ8888OZOOZO$OZZ$Z$Z$ZO$$78Z$Z$$$Z$7ZI7$$O$77$?77$7$$$7$$7Z$I$II~~::,:,:~:::,:::::~:,::,::,~,,,,,,....,,,:.:..,,.,.,,::::,:~~,..,,,. ...., ,.....:..... ............ .....  ... ..,.,:,:,,:,,,....,,.,,,,,:,,:,,,,...:,,,.,,,,:,..,,,,,,,,,,...,,.,.,...,.,.,,,...,,.,.,,.,,,.,.,.....,...,.,.,..,........,:,,,.,,.,.,,.,,,,.,,.,,.,,,,,,,,.,,,,,,:,,:::,,::,::~=~~==~~+~=~?~==+==+=I
ZZ8OOOZZOOZZZOOOOOOZZZZ8DOO8OOZOO8ZZZ777$$$ZZZZ$ZOO$$$777$$$7$$7$77Z77$ZZ$7$$7Z77I7?7+==~~:::,,......,,:,,,,,,,,:~:,,:,:.,,...,,,,,,,,,,:.,,,:,~,~::,....,..,.. . . ...~=+:......,........... . .  ...,....:::.,::,,,...,,,,,,,,.,,,,..,,,,,,,,:,,,,.,,.,.,:.:,,,,::,.,,,,,,...,...,..,,...,....,.,.............,,,,,.,,..,......,:.,,,,,,:,,,,:,,,,,,.,,..,,,,.,.,:,:::,:::::::,::::~~~=~~~:~=~=~:===+==?=++
ZO888O$OZZ7$ZZZO8OZZ7Z$ZOZ$8ZO$ZZ$ZZ$$ZZOO8OZZZZ$Z$Z$$Z$$ZZZOZZZZZ$7$$$$7777$Z7+III?+=:~:,,:,,,,,,,,.,,,,..:,::,,,,,,,,.,,,,,,,.::,::,,,.,,,:,,:.:::~.,..... ...   . .,~~===~:... . ., ........  .... ..,,,::,:.,,,,,.,.,,,,:,,,,,.,,,,,,,.,,,.,,,:,,,.:::::,::,::.,:,,,,..,,,,...........,.,..,.,...,.,..,.,,..,,,,,..,,,:,,,,,::,,,:,:,,,,,,::,,.,::,:~::~::,:~:::::~,::::,,:::~~~~===~~~~~~~~~=+=~+==?
ZZOOOO8ZO8OOZOZZZZZOZZOZZO$$Z$ZZZ8OZO$$Z7ZZZZ$$Z$$OZZZZOZ$O$ZZZZ$$$$$$$77$$777II+~~:~~~::,,,,:,.,.,,,..,,..,,,,,:,,,,:,:...,::.,,,:,::,,:.:,::,,:,:,:... ..........,.,~:=~:~~===~:... .. . . .   . ......,.,::,,,:,.,,,,.:..,.,,,,,,:,,,,,:,,,.,:,::,:.::,::,:,,:,,:,::,,,:,,,.,......... ........,..,,.,....,.,,,.,,:,,,,,,.,:,,:,::::~:~:::::~::::,::::::::::::::::,:::~:,::~~,:~:~~~+=~===~===~?==+=~?==
ZZO8O8ZOZZ$$ZZ$ZZ$O7I$$OZ$$ZOZO$ZO8OOZZ$OOZZ$Z$Z$$$Z$7$$Z$7ZZ$$77Z777I77$$I7I=++=~~:~::,:,:,,,,.,,,,,.,.,,,,...,,..,..,....,,,:.,::~~,~::~,:~:.:::,, ..:, .. ...,... ....~,,::=~~==:.. . .. .. ....  . . ...,.,:,,:,::,,:.:,,,.,,,,,.:,,:,,::,,.,,,,,::,::.::::,:,,.,,,,,:,,,,,,,.,.........,..,..,,,,..,,.,.....,.,,.,,....,,,,.,,,:,,,,,:,:,,::,:,,:.::::,,,,::~:,,,,:,::,,,,:,,~~~:~~=:~+:~:~~~:==+=~=+=~=
8Z88O8OOZZ$ZZ$O$$7Z$ZZ$ZZZZOZ888$8ZZZZZZZ$ZZ$$$OZZZ7ZZ7ZI?Z7Z$$7$7ZI$$7$7?7~~?~+~:::::::,,.,,:,,,,......,,,...,,,,,.,.,.,..,,,,,..,,:,::::,,:,::~,~,,,,....,.........,.,:~~~~~~~~=~~:... . ... ...  ..........:,,,::,,,:.:,,: ::,:,,:,,,,:,.:.,,.:~,~,,:,:,,,,,,,::,::,,,,,,.,,,:....,..,,,.,.,,,,..,,,,,,,,,,.,,,,,......,,,~..:,,:,,,,.,.,.,,.,:,,,..::,,,:,:::,,,,:::,,,:,:::~:::~::~:~~:=~=~~~=:I=~+==?+I
OZOZZ$ZO$Z7$$$$O$$Z$ZZZOZ88888OO8O8OOO$ZOZO$7Z$$$$Z$$7$$I7I7I7$7I$II??77I?~=~::~:::,,.,.,,.,:,,..,, ...,,,,,.,.,,,,.:,..,.,.,,.,,.,,,,.,,.,,:,~~:,:,.,...,. ....... ....,:=~~::===~~==::==:. ... ...............,:,:,:::.,,.:..,.,,,,,,:::,,:,,:,,,.,,,,,..,,..,.:,,:,::::,.:.:,.,,.:.....,.,..,,. ..,.,,.,. ..,...,.,.,.,,. ....,..,,..,....:.:,.,,,:,,,..,,,,.:,,,,,:,:,,~,,::::~::::~:~:~~~~~=:~=~==+?++=?+==
O8OOOOO$$$$Z8OZO$ZZOZZOOO8OOO8OOOZOOOZZ$Z$ZZZ$7Z7$$7$77$7$$IZ$I$$7$I7$?I?=~~::::,,,:,:,:::,,,,,,.,...,.....,,..,.,,.,,,..,,.,,,,,.,,,,:,,,,,:::::,:,..,.... .......,:.,...:=~~~=:==?+=I?I+?+. ... ... . .....,...,::,::::....,,...,,::,,,:,.,,,,,,,,:,,:.,,,,,..,,:,,,,,:,,.,,.....,.... , , ..,............,.,.....,.,.....,.....,....,,.,,.......,.:,.,,.:,,,,,,,:,,,,,.:,:,:::~::::~::~:~~~=~~+~===?=++==++I
88DOOOOOOZOOOZ8$OOOZ8ZOZZ$OOOZO$ZZZZZ$ZZZ$$$77$$$$$Z7$Z7$$Z777$Z$7$77I7?+~:::~:,,:,~::,,,,,.,,,,,.,.,.,,,.,....,,,::,,.,:..,:,.,,,,.,,.,,,,,:::::::.,,,,... ....+~:::::=+?+~~~:::~~~+I??I?I~...  .. .  ... .,:::::~,,,.,,,,,...,:,:::~:,,:,~:::,,,,:,,,,,,..,,:,,..,,,.,,............,.....,,,,..,.:............,,... ...,.,,,,...,,,,,,.,,:,,,,,:,.,,.:,,...,,.,,,,,,:,:,::,:::::~~~:~~~=~~~==~=~=++++=+++?
DDD888ZOZOO8OOO88OOZZOZOZZZZ$O88OZZZ$Z$ZOO$Z$$Z77Z$$77Z$7$I7III$7$7$?++?=~~~=~::~:::,,,.,::~,:,,,....,,,..,,.:,,,..,,.,.,:,,,,,.,.,.,.,:.:.:,,::,,,..........,...=~:,.:,,,..:~?~,:~:~=+++II+,.,.... .......... ..,=,,~,,:,:,,,,.,.:,,,,.:.,~~::,~,,::::,:..,,:,.,,.,:.,.,,,,,.,.,,,,.,...,...,,.,,,,..,.,,,...,.....,.,,...,,....,....,,.,,,,,,,,,,,,,:::,,,,::,:::,::,::::,:~:,:~~=,::::::~::~,:~~~~:===+=+?~=~
NND8D8OZ88O8888$OOOZOZOOZOOOZ8OOZOOOOZOO$$Z$$7$7$$ZI$$II$I7I77I7III??+=~~~~~~~::~,::::,,,.,,,,,:,:,,:,,:,,:..,:,.,,,.,.::,:..,.,,.,.. ..,.::::,:,::....,,...,.,..,:,,:::,,=I+?+?7+??+???I+~,. ...  ... . ,,....,~:~,:,::,,:,,,,,,,,,.,.:,.,:.:,::,::::::::::::::::,,,:,,,,,,,:,,:,:,,,,,..,.,..,.....,,,.,.........,,.,.........,,,.,.,,,,,,,,,,:,,,:,::::::,.,,.:,::,::,::::::~::=::~::~:~~:=:~~::=:+~=++===?
D888OOZO$OOOOOOO$ZOZZZ$ZOZZZZO$$O$OOOZ$$$7$Z$IZI$O7$77Z77$7$7777?I+I?=~===:~~~~~:::,:,:.,,,,,:,,.,,,,,:,,.,,,,,,::,:,,:.,,.:..:,....,,,:,,,,,.,:,:,,.... .. ...I?===~~:~~I?I?II+I++????++.................,.....:~::,,,::::,::.:,,,,:,,:,,:,,:,::::,,~,:::,:,:::::::::,:::,:,,::,:,,,,,:,,:,,,,.,,:,,,.,::,,,,,,,:,,,,,,:.,:,,..,..::.,.,:,,~,::,:,,~::~::::::,,:~:::~,:,,:::~::~:~:==:=~~~:~=:~~:~~~+=++==?=?$
D88DN8OOOOZZOOZZOZZ$ZZZ77$ZOZ7Z$Z$ZZ$$$$7I$7$ZZZ7I$7777$$I$?I7Z?I+7++====~+=~~~~~~~~,:,:,,,:.,,,,,,,.,,:,,,,,,:,::,,,::,,,.,...,.,.,.,,:,.,,,,,,,::: ...,.. ...,==,...,,,+?=:~=,:=??I+??++I. ... . ... ........,::::,,,:,::,,.:,.,,,:,.,,,::,::,::,::,:,::,::::~,::,:,,:::,,,.,:,,,.:..,,,,,::,.,.:,,,,,~,,:,,:,,:,,,,,,.,.,.,,:.,,,,:,,,,,,,:,:,:.:,,::::,:,::::~:~~~~::::::~~~~===~==~===+========++?=+==+++7
888OOOZZZZ$OZZ$$Z7Z7$77ZZ$$$$OZ$ZZ$Z7Z7I7$7$$$$7$$7$$$Z$77?$I?7??I=++=====~~==~~:~:,::,:,::,,,:,,,,..,,,,.,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,,,.,.,,,,:,,.,..,~,,,:.....,......=~,,..,,.=I?:,:,,:?I??I+?77?.. ..... ...........::~:~,,,::::.,,.:,::,,:,,.,:,,:,:,:~:,:,::,,,,::,:,::,:,.,,,,,:,,:,.,.,,,.,.,,,::,,,,,.,,,,....:,,,,,,~,,,,,...,..,,,,,,,.,.,:,:::,,.,,:~,,:,::,:,::::::~:~~=~=~=~=+===~====~=+~~~:===+???~+?++?
888OOOZZZZZZZZZZO7$Z$ZOOO$$ZO$$ZZZ$$Z$$$777$$77$$77I77I$7?III7III+++~=?==?+=~=~==::=::~:::,~:::,:~,:::,,~,..:.,,,,..:,:,,,,::,,..,....,,,.,,,,:,,:~::...........==,...:,~?I:,.::,?7I+?+=?+7??. :7=: .....  ...,,~:::~,,,,,:.,:,,,::::,::,:::,,,~,:,:,::,,,,,,,.:,,,:,,,:,,:,:....,,,,,,.,....,,,..,,.....,...,,,:,,:,,::,,,,,,,,.,,,,.,,,:::,:,,,,::,,,,::~~:~~:~:,::~~::=:~+~====+~=~===~++===~==+==+?+==~~+=I
O8Z8O$ZZZO$ZZZZZZZZO8$O$$$$$Z$$$$$Z$Z$7$77Z$$$7$77$$$$77$?III7?II?+I+==+??I?=+===~+=+~+===~~~::,,~:::::~:::,,:,,,.,.,:,~,,,..,,,,,,..,,::.,,,.,,,,:,:,......,...?:,,:,:~:??=::,,,=I7+I??+.,$77?I=+,........ . ::::::~,.,:,,,:,,:,:::~:,~,:,,::,,,::,,,,,,,,,,,,,,::,~:,,,,:,::.,,,:,:.,,..,.,.,,,..,,..,.,.... ..,:,.,,,:,:,.,:,:,.,,,:,::,::::::::,::::~~~~::~~~:~~:~=~==~=~~==~=~~=~~=~~=~+?~?=====?=+~=+=++~$
8Z8ZOOO8Z$ZO$O$ZZZ$Z7ZZ$$$$ZOZ$ZOZ$Z7$Z7Z$$$Z$$$777$7II7I777I777777:???????????+==+++=+~==~+~~=~:~~=~=~:~~:~:::,::::,::,:::::,:,.,,,,:,,,,,,,,,:,~::~: .. ......?:,:~,:,=?=:~,:,~7I+I+7?.::,I+,,,,,:~:.......,,,~::::~.,:,,,,,,,:.::.,,,:,,,:,:,,.,,~.,,,,:::,.,,,,:I=~=,,,,::,,I,,..,...,,...,,......, .,,......,,.,..,,,,,.,,,,:,:,~:,::,::::,::,::::::~:~::~=:~~:~:=+=~+~~+=====~=+~=+=~===~==++=?+?====~+~?+
$Z$Z8O8ZZZZZOOZZ$O$OZ$$Z$ZZ$ZZZZZZOZZZ7$$$ZZZ$IZ7$7I$$77$I7IIII+I?7I?7??I?77+I???++?+???=+=++++++?????+~=:~::~:~::~,,::,:,:,,~,.:,,.,,,,:,:,.,,.:::,,,: .... .,.+,:::,:~:::,.,,:III7?77=. ..... ........:=~,,.::,:~~~:::,,,.:..,.:,,::,:,~,,,:.:.,,.,,.,.,:,=$7I77I7Z7II~,,:77~~$7+:==+=I:,,,,,,,,,.,,.:,,.:.:..,....,..,,~,.,,.:,,:,,:.:,,:::~,:~,:~:::~~::::,~~:~:~~~+===++=+=~==++=++=+?+?+=?++?+?I====??~I+~
O8OO$ZZZ$$$$$ZZZ$$ZO7OO$ZO$OOZOO8Z7Z$ZZ7O$7Z$7Z$$7$77777I7+7I777+I?I7?I7IIII77III7I+7?+7?I77I$7II7III?=~:~=~:~::::::,,::,:::::,,,:,:,.,,,:..,,.,,,::::,:.....:...:=:~~,,:,:,,,,,+???I?=++. ,........ . ......:~=~~:~:~~::~~::,,,:,~:,:~,~:,,.::,:,,::,:.:,=III$??I==+???+7?+7$ZZ7ZZ$I=$=?==~I?~+=..,.,,,.,,,.,.::::::,,,,,,,,,,,,,.,,:,:,,:,,::~:,::,~:,~::I~~:~~~:~~~++=+??==+=+++=+?++++?+??==++=+++?+7+I?7???
Z8Z$Z7$Z$Z77Z$ZZ7OOZ8$Z8ZOOZOOOOZZOZZZ$Z$$O$Z$I$$7$I77$$$?7II7??$+I$I$II77$7?77III7ZI$$7$77II7I7II?I??=~:~:~~~::~:::::,,:.:,,=:,:.:..,,,~.,...,,:,::,:,::....,.,..~==::~::::,,,~+?II???++,.. ..  ... ... ..:.:,:~~~=:~~,:::~:::::::~::~:=:,::,~:,:.,:,:~?7II$I+~,=~:+~+I=?7I=,,~=?I~?III?I??7?II,+,,,,,,.::,,..,.:,~,.,:,::.::,,.,,,,~,:::~,.~,:~::~:~,:~~:=~:=::=:~~~=?+==+~+==+=+?==?=+=+I==+?++=?I+++=77I7?I
$$$ZOZ7Z$ZZ$ZZ$ZZOO8OZOOOZZZZZZOOOOOZZZ$ZZZZ$$$77Z7ZII$$IZ+$$77$7Z77777$$$$IOII$7Z$7777$777?I7I$7I7?I=:~~:~,~::~:::~.,,::::::~,:::,::,:,.,,....,,,,,~::::,:. ....~,:,~~::,~:,,:~?I?I???+=+,...,...,,, ....,,:::~~::::::=~~~:~::::,:::::,~::,:,:::,:.77777777I==,~=+?7?77+~?:=+7?~:,:+II$+~7I7II7?,:,,:,:,,,:,::,,,,,,,:,,.,,.,,,.:,,,,,:,,,,,::~::::::,~~~~~:==~=~==~~~~=+===~~=+?++=+==+++++++=+=+=+??I+I+?II+I
$$$$OZZZ$$$ZZZ$Z$OOZZ$ZZZZZZZOOOOZZZZZZZZ$Z7$$7$$7$$$ZI$$?III777I?I77$$I$7$777$77II7?+I?IIIZ$$Z7$7II==~:~~:::~:,:::::,:,,,,:,,:,:,:::,,,:,,...,.,.,:,:::,:.,, ...~.~,,.:+=::,,,,I??I+I??I?,.?++~==+I~.. .:.,:,~,,~,,.,,:::,:~~=~,~:~:::::~:,:::~::~:+7I$I77I??~+?I$$$$====+$$~,.,,=??I?7II++?II=......,,,,,.,..,,,:,,,,.,,::,:,::,,,,.,.,,.,,,:::~~=~:=~~~~:~~~=~~+~==:~~~+=~~~~~=~=~=~=~==+++=?==++?++I???I?$I7
8OO$8ZZ$O$$ZZZZ$OZO$Z8ZZZ$OOZ$ZZOOZZZZZ$Z$77I$$7I$I$777IIIIII777I77I$I77?I??7???I==+==++==?=++=?=+??=~~~~:~~::::::=~:::::::,.,::,.:,,,,,:,.,,....:,,::::::=::,. =,~,,...:=~,,::~?IIIII?77,.+++I~,.... ,.,,,:,:,,:,,,.,,:::,:::::~==~:~::::~::::=:::77777$$77==I7$77II=+I77?=::~?7I?I+?I7I??7I?I,.,,...,.....,,::,::,,,,,,:::.,.,::::::,:,::,::~~:~~:::::,=~:=~::,:+~~~:~~:~=:~=~=~==:~==~+=++~+?I?I?++??I?7III$
ODO8ZOZ$Z$$Z$OZ$Z$$ZZO$ZO?$$ZZZ$ZZIZ$I$$7$$$$7Z7?IIII?I7+?+II?+?+????=~~=~+=~=+===+~~:~:~~~~~=~=~+~~~~=:~=::=:=:::,::,,,.,:::.~:.:,,:,::,.......,,.,,,:::~~=,,...~,:..,...,==~~:,?7?7??III...I~7:.,..:,:,.,,::,,,.,:,:..::,:,::.,::::~~:+==~,,:,~~,~+IZI7$7ZI+??I$77I?=?I$Z+,,+77I7I?II?77+I?I$7I,,,,,,,,:.,...,..,,,.,:,:,,:..,.,,,,:,,::,::::::~,:,~:::~:~:::~::~~~~::~~~:~~::=~+=~~:===++=++===++I+II7$II$7I7
OZO$ZZZZZZ77$$$Z$Z$$ZZZZ7I$$$$$$$Z$7$77$7$77$$7I777I+I??+I?I++?I=++=+??+====~~:~~~~~==::,~~::=:~,~~::~~==,~:,:,::,::,:.,:,:,::::~:,,,:,.,,,,.,...,...,:~,:=:~=::,,........ ,.,+=~~I$??I+?$, .=??~,.,:,:,.,::~,,,.,..:..,,::,:,,~,::::::::~:~:~,~,:~::?I77$$$I?=?$$$7Z?$$7$Z,:=I7+77+7I7$?77?$II7I?I,,,.,,.:.,,........,,,..,,,:,,,,:,,,,,,,,,.::::~:~~,~~,:=:=,=~::~::::~=~=::~=:=:==~:=====+~=?+???+???I+??II?7
$Z$O7OZ$$$$O$$$$$$7Z7Z$I7$7$7$Z7$77Z?7Z$$$7$$7$III???I?I+?++I=+?+7?++?++++++==~=~==~=~~=~:~~::~:~:~~~~~~:~~,~,:::~::~,,:,::::,:~,,,,:,::.,.,:::.,....,,,,,::~==~~::,. ..... .. ..,+I??I=?..,==$I::,:::=++?+++==+??++I?I7I$=,,:,:,,:,,:,,.,,,,:,?IIII?777Z7$?~7?IO7$7~=+7$+::~I77II???I?$II7I77?II?I,,,.,,,,..,...... ..........,..,,,,,:,,,::::::::::~:::~,=::~:::~~:~~~=:=~~~~~==++?=+++????=?+=???II?7I?7+I7
Z$ZZ$OZ$$$$$$$Z$$$$7$77$777777$$I7$7ZZ$$7$7?77?I7?I?+I+=?=+=:++=+=?+~+?=?~+?~=+~===~~~~~~=~~~~~~:=:~~~~~:~::::,:~::::::,:::,,:,.~,:,.:,,,,::,.:.,..,.,..,,,:::~=:::::~~::.,........I?I??I~,,:,++?~::+====?I7???+=++++??7I7I7?+,::~:=?++=~~,,,,,,::I+IZ7Z$7ZI+7I$Z7Z$+=+7Z??~:+77$I?7?I?7ZOZ$$$7$+?$~......:.....,...,..,.,..,.....,..,,.,,,.,,,,:~,::,=::::,~::~:~~:~::~~:~~:~~::~~=~~=====+?+??+??=I????+??I?=7
OZZZOZZ$Z7$77$7$Z$Z$Z77$$$7Z$7$7$7I$777I?I=++=~??I?+?++I+?++=~======+==+=+++=~~+~~=~~:=~~~~~=~~=::~~=~~:~::,::~:~:::,,::,::~,:::,:,,,,.~,:,.,.,,....:,.,..,::::,~=:~:::::::,:::,,.++I?I$+?II?~+?~~:+?=+77?III$7I7I$7ZZ7?7+I?+?I?$=+I~,+$I:::,:,:===7Z$Z$$$=~~?$I?$I???$$$$~,~+777I7IIII?O+~=?IZ7I~.,....., ,.,.,.,..........,.......,,...,:,,,,:,::,,::=~::~::~:~:,:::::::~~~~~~~~=~~~~~=~==++?==+=?++I++?=+?I=7
Z8OZ7$$77$I7I$7$$7$77777I$$$7ZZ$77$II??II?+?+???I+??+?+??+++~==~+~==~??==~=+===~=~=~~~~~=~:===~:~~~~=:~~:=::,,:,:=::::::::::::,,:::,:.,,,,,.......,,,,.,,,,::,::::~:~:~~~::~~=~,.,:::,:=~::,:II?::+~~=?I+++I?+7777$$??+~:==I77$Z=::~~:~==I?~+==+==?II$I7?77I7$7I+I7+===~?I:,:+I7$?II?7I+Z?,:,,,:=+.,........... . ... ., ,...::,,,.,.,..,..::.,,:~,~:,:::~,,~:==:~~:~~:~~~~~~~~~~~~~:=~::~=~==++=+?+?+??+I7?=II7
$$$7$777I77777$7I$$I$77$II$?$77$II?I?I?I????++?+?+?++==++?+==~===~=====?+==~=~===~=~:=::::~~~~:=~~=~:~:~~,~:.~::=:~=,=~,~,::.:,,:,,,.:,,,,,....,,.,,,..,..,,,:::::::,:~~::,:::,:,,.,.,,,,,.:,:,,.::=+?I?=I??7+I?~~:===+I$$7I7+~::++??I?I?7$?II?777$I++=+7I7$77$7ZZ$I7I:~=~,::~,=I77?I?+7I+:,.....,,,.. .... .......... ..........,,,,,,.,,::,~,,,:,:,,,:,::~~::~::~::~~~~:~:~==:~~~=~:~=~~:++===++++??+?+I$+I=7
$$7Z77$7$II777I$I7I77$I7II?III7III+?7I7+?I?=+=+++++?+===+=====+=+=+=~+====~+~~=:=~:~~:=:~~~~=~=:~==~~:~::=::~~=~:~~~+~~=:~::=:~:,:,,,,,::,,:,,,.,,,,.,,,,,:,:,:~:,~:~,.,:=:,:::,....,..,.,.,...,.,:::~:~+~==~~:,=:=??I?$7I?~?:,===+I$I77II7I7I?=~,,,,....,:~:?I$$$$7II,,,,,+I7+=?~=II?I+7I.. ...,.......,.... ...... ...... ......,,,:.,,,,,,,..,,~,:,,,=~:~,~=~~=:~,~~::=:==~==~=~~===~~~~==~==?=+==++==I???+O
$7$7Z7?7?77III7$$I$77?II777?7I?II???++=??+=+=?I+I+~+=?+~+==++=+~=~==~:==++=~==~==~:~~=~~~~====~=~~:::=:~~=~=~==~~~~~::,,~::,:~,,:,:,,,,,:,,,,,.,,,,,,,,.,.,,,~::,.,:,:.,..,:.,,,:....... ..., ,...,,,,,:,:=??+7I?7777II?=:::~II?IIII$I77I7$+I?,..,:,,,.,,::~==::~:,,,......,7I77II?+=I+??7,,...,,.,.. ......... ..,. .......,.,......,,,,,,,:::,,,:,:,:,:,~:~:~~=:~~~~~~=~:~::=~:====~=?=~~~=~:++~?==+=++=+???+7
$$$$O$$ZZ7$Z$$Z$7II7I77IIIII7III77I77$$7I$77?+I+~I??+=+?=+=++~~=~=~~=~~+:==~=~~=+=+~===~~==~~~~==~~~~::~~~~~+:~::~~::::::::,:::~,:,,:..~,,,,.,.,,::,,,,,,,,:,,:,..,.,.,.,..,:,,..., ... . ...... ..,.,,:::::,::~~==:=?=,::~+7$Z7?I777Z$+Z7=?+IZ=+?++~,~,:=:~I7ZZII?=:::~,,,,~?I$7+=???I+7$,.....,,,,,,,. . .........,,.,,,.:,..,,.,..,,:.,,,:~::,,::,,,,,:~::::~~:::,:~~~~~~::~~~~~:~~======?==~==~++?++?7I???=?
ZZZ$Z7IZ$$$$77$I77??++?7III?I7I77I?7IIII7?I?I77?I++?=I+?=++==~==~:=====+=+=~===+==~~=+~?~===~=~==~=~~=:=====~=~::::~~:::~:::,~~::,,.,:,,,,,,,,:,,:.,,,,,,,::.....,........,,.,,.,,...,:,.~,..,.... ,..,::~~,,::,~~~:::==7$$$$Z$7Z$7OZIZI?=:+7??=~+=+==~~,==+?+I$I?I????7II~:~??I7I??7??II,,,.....,....,,...... ........,.,,..,,:.,,..:...,:::~,:~::::~,,::::~=::::~:~:~=~:~~~==~==~~~~=~~~~==~=+~~+=+++??I+?I+I
ZOZ$ZZ7$$77$I77I7$I?I+??I7I+7+II7I77I?II?II???II??+??=I++===+~:=~=~:===+~==~~~~=+~=~=+==++?====~=~=~=~=:=~~:~:~:~~=~:~:~~:=~::::,:.,:,,:,,:,:,,:,,:,,~,:::~~,...:~.. ....,.,,...,...,,:.:,.,:, . ... ,,,::::::::~??IIII7$77?I$7$77$ZZ$?$+:7IIZI~++I?II?I?~=7I$7I$I77II7I7$7?~=+II?+I??7II~.,.............  ... . ......,,,:,,,,,,,,,.::,,,:~::,~~=~~~~,::::~~~=~::::~:~~:~~~~~~==~~=~:~~~===+=++=+=++I+++?I?IZ
$Z$$$ZZ$$$I7II7$7$77$$I??I?IIIII7III?IIIIII???I???I+??+=+~=~==~==?=+++=====?=?+==++=+=+?=+=??+=~=+===~+=~=~:=~:~::~~=::~:~=~:,::,::,,:,,,,::~,.,,,,::,:,., .., .... .,...,..:::,.,,,~~~::,::,, .......,,,::::,,:?III77$7$I7I???I7+II77$I~?I7I$=~+?I7$I??II??I?7III$7$II7II7$7+=7I+????+I7~:,...,,..... .. ...,..... .,........,,:,,,,,:::,,,,:::,,:::~=:~~~=~:~:~~~~~~~~:=:~~~~====~+==~=~+==+++===++??I?II7I?$
ZO8DOOZZ$$Z$7Z$$77$77777I77I77$777IIIII?+I??7II7??I+7+=7++++++=+?~~=++~+~=?=????+I??+++?+I?++?===~++=~~=====~=~~~~==~~:~~~=~:~::~::,:~,:::::::,:,,:,~~:::.,. .,,.......,,,,:.:,.,,:..~=,.=.,. , . ..,.,:::,~,:,:~~:~~+=~~~+++I?I:7I7$7$:I$I7Z?==I$7II+I7?7I?7II7$7$I7I?$II$II??I7=I?II+77,,...,,,..........,.......,.,,,,,,,,,,,,.,.,,,,:,,,,::,~,:::,:,:~~~::~::~:~:~~=:=~~:~~=======~~~~==++=++++=+++???7?IO
OOO8ZOOZZZ$ZZI$$$8$O$7Z7I$IZ$77$I7777I7$+?7IZ$7???7I?++?II+======+++?+I?I+=I?+?+?++=+===+++=I=+=+===~~+==+~=~:~=::=~~:~~~~=~=~~~~~:~~~~~:~:::::,:::~~::~~~,....:,,..~..:,,:~::,,..:,.: .~:?=~:,::.....,:,,,,,:::,:,:,:++I??$$7I7$$:$77$7$,I7I+77?I7+7IIII777III??II7I$I7III7I$?????III?+III~.,,.,.,,........,... ..,,,.,,,,,,,,:,,,,,,,,.,,.,,,:,,,:,::~:::::~~~:~~:+~:~:~=:~~~~~:==~==~=+=+==?==+=+?+???II?7??Z
D8OOO$$$O$OOZOOOO$OZZZ7$$7ZZZOZZOZ$OZO77Z7?I?$$?77I7?7I=I7III?I+?=+?I+?II=++++==+=?++++?~?====~~~~===~~~=~~=:::~==:+:=::=:~~:==:=~=~~~~,::::,:~:,::~~::::.,,.,:,:,.,,,::,,::,..,:,... .,~~,:::,,.........,,,,:::,:=+=77I===~::~=:=,$ZZ777,?I77?$I?7I7$I7I7$I7III77777I7I7III7?II+II?II?I?I7=... .. ......,, ............,.:,,,,,:,,:,,,.,,.,:,:,:~,~~:,,:::::~:~~~:~:~:~~:~~~~~:~~~~==~=~~=~++=??+??+?+II?7I???O
88D8OOO$OO$OO$$$O$$ZO$ZZZO$ZOZOZ$ZZOOZZ7$7777I7II7I$77III????+++III?+?I=??+II+?++?~?+~+======~=~=+~~+~~~==~~~:?~~~=:~~~~::~~~~:~~~~==~:~:,:::~:~~:~:~:~,. ..,...,...,:....,..,.:,,..,..,,,:::,..~, , ...:,::~~,:::~~+I+?II:,,,.:.,~$7+:?,~77I$7$$?I7$7777I?$$777$7I7$7777I7I$??I??II7I??III,,...........,.,...,.,,,,,.,.,,.,:,,,:,.,,,:::~,,,::,:,::~~~:~::~::::~~::~~~~:=:~:~~~~~=~~+====+==++??+?++I?I7?I7II$
O88ZZO$ZZ$$$$O$$ZZOO78ZZZZ8O$8Z8ZOZOZ7Z7Z$$7Z$ZI77$Z$$Z$$7I7777I?III?+II7$I$?+++?+=+?+==~==::~~~:~==~==?==~~~~~~~~==~~~:~::~~==:~~~:~:~:~~:::,:~,:,:~::::.. ,,,,,,,,.,:,:===:~,...:???.,...,:,~,::, . .:.~I?++?II7II+:=Z?~~~:::,.....::=~+=+I$7$7III7$$777$$7$I7777Z$7777I?I77777II$?I7?OI??~:~?I?I=??~...............,.,,,:,,,,:,,:,,:,::::,,:::=~:=~=~~~::=~:~::~::::~:~~~:~=~~=~=~=~==+==++=???I+?7I?I?777I7D
8DD$OO$$Z$Z$7Z$$Z$ZZOO888ODOOZOZOO$$ZZ$$I$7Z77Z$$ZZ$7$$Z77Z$ZZI7777+77?77I$?II+II+?=~=:::~~~:~~:~~~?=?~++~=~===~==~~~~~~::=~~~~~:~:~::,:,:::,~::~:~~:~~~~~~...::,,....:::::::~:..:=:,:?~..,:,.::,:... .,~:=:=+?+~=~=+=~+=?++==+II7$7IZ$Z$7III$$ZZ7III7I7777$I$I$777$7$Z7IIIII77I?7IIIIIII$?77I7777777?=:............,,,,,,,,,::,::,:,:,,,::::::::::,::~~:~~:~~:~~:~:~:,:~~~~~~~~==~+==++==+?++++?+II?+??7+I77I8
OOZ$$$ZZOZZZZ$$8O8O8OO8OZO8O$OO8ZOZOO$$OZZOO$Z$7OOZOZZO$O$7OZ7$$7$7ZZ$7I77?77II77+~?=~~~~+~~~~~~~=?=?=+=+=~=~~~~+~~~:~=~~~~=:=~::~~~:,:,,::::,::.:,::::~:=:,,,=~:..,.,,::~~,,,,,::.:,=:,,,~~.,...., .... .:~:,::::,::~+I:~I=I?+I7$$7Z77I=$++7$IZ$$ZII$7$I+$$77I$$I77IZI7$7I$I777III???I7II7777$77I?+++II=:,....,,.,..,,,,,,,,::,:,,~,::,::,::.:,,:::,~=~:=~:~~~~:~~:~~:~:~=~~~~~~~~====+===+?++?++??III?I?77I77Z
Z8O8O8OZDOO8ZOOZ8$OZZ$ZZ$OOOOZZO888O8$ZZ$$ZOZOZZOZZOZZ$OZ$ZZZOZOZ$ZIZZ7I7?7?77I$7?+=~=~~===+==:~++===+=+~=~+~=~~~=:~::~~:=:~~~~:~::=~:~:,,:,,:,:,,::,::,,.....:,,. :,.,:?+=:,..,,::+~I=,,:~,:,,~,:....... ,~::.,:,,::=++=:=I7I~I77$7Z=+=~=77$77$ZZ7Z77$$$Z77ZI77I$?IZ+$II77?7III?I7$Z?7$II$7$$?+,.,..,,+Z?=,.,..,....,,,,,,,:,:,:,,::,,,:::,:,,,,,::::::~,~~,~::~:,~,:~:~~:=~~~=~=~~+=+===+=??++??+???+???II$?I8
8DO8O$OO$O$ZO$OZZOZZO$$$ZOZD8ZD8ZD8ZOZZZ$ZO$OZOZZZZ7OOZOZ$OZZZ$ZOZ$Z$O7II777?I?I7I~??====?+++=+=+++~?~==~==:=~===:=~~~:=:~=:+~~~~,,:~~:~:,::,,:~:,,::::~:,... ,:::,,,,,::~:,,,::,,:....,~:.,.:,.........,,,:,::,,:,::I?~:,=I7=~~77?=7?I777I$$7$I7Z77$7IZZ7$7+?ZO$$7II7I$$$7$7Z$ZO$$777777$==:?$=,..,,..,?7I~,.,..,.,:,.,,,,,,,,:::,,,,::,,:,,:.,,,::,~,::~,~::::::~:~~:~~:~:~~=~=====++=+=+++=?+=+=?I+I++??I777D
D8O8D8OOOZOOOO$ZZ$ZZOZZOOZOOOOOO8OOOOOZOO$OOOOOO$$OOOO7ZZ$ZZZZZZZ$Z$$$7I?I7II7?I?=I+=?==?=+++7~??==+=+=~?=~?=+=~+=~+~~~:~=~~===:~~~~~~:~::::::::::~:,::,,... ..:,,.:,.,,~,:~:,:,::.,..,..,.:~,~,., .. ... .,:,,~,:~:~I+7::+II=,~IZ$=:$$I77Z$$7ZIIII?7$Z$Z$$+::::=7Z$$77$7$$?7$ZZIII?I77$+~:,:~I?~,:.,,,,=I7=,,,.:.,,,,,,:,,,,:,,,:,::::,,,::::,:,.,::~::~:::::::~~:::~~~~=:===++~=~~~~~=====++?+?+++????I7II?IZN
ND88OOZ$$$7ZZ$ZZO8ZZ8Z8OZOOZOZOOOO8OOZZ8ZOO8OOZZ$Z8ZOOZ88ZOOZOZOOZ$7Z$?7II7?II??I=+++++++++=+=+++?++=++++=?~+==+==?~+~~==~==~:~~~~~:~~::~::,::::::~::,~:~~~,. ,.::..,,:,~~~~::~:,,,,:::.,:~,:,.. .,... .,:~:::::~=?7I+~:,?I?~::77Z=+IZ7$$7Z7:,::~:~?$$$$$?~~~=~~~=+???IIZZ+===??77I+?II::,,,:7?=:,:,,,,,I+I=,~,,,,:,,,,,,,,,,,:,,:,,,,::,:,,:,:,:::,:,:~::::~~~~:~~:~~~~~=~+==++==:==?~==+++=?=+++I?=??+III$I?D
8OZOOOZ$$$ZZZZZOZOZZO$Z8ZOZ8OOZZOOZOO8DOZO$$ZZOZO8OOOZOOZ8Z8Z$OOZ$777+II??++I+?+I???++~+=+===?+++?++=+?=+++?++++?====~~~~=:=:=~:~=~~~:=~:~:~~:~::~:::::~::,,:,.,.,,.,.:,.::,~~=~:~,:~:~,.~~::,,,,.....:.:~~::::~:~+?I~:,,~I?I=:Z7ZZ~~=7$7?=7O=:~~:::+$ZZ$??=~=,=~=====:=7Z$$~~~:+OZIII$Z+::~,,II?:,:,:.,,:?77:. ,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,:,,,,::,,,,:::~::~:~::~~~~~~~:~~=====~=++++=====++?++=?+?+?+?III+?I+III778
8OOOOOOZOOOZZZZZOZOZZOZZOOO8OOO8ZOO8OO8DDZOOOOZ8Z8OOODZOOZO$O8ZZ$I$?I????+II?????I?+++++,=++++=+===+=====+=====+~===+=~+~=+~===+===~=+~=:~~::~::~:,::::,~:~...,..,,:::.,..,,.~,~~=~:~~,~:,~,.... ....,,::=~:::,:=++?=~:~+??I~$7Z$:=~=?$$+,I87=::~~7I?77Z87+??=~~++==~~~~?Z$I====Z77~=I7$:::,:?I+~,,,,,,,,,:~.,,.,,,...,.:,,.,,,,,,.::,,:,:,,,,:,,:,::::::~:~:::~~~=~~~~=~=++==+===+++=++++I??I+?I?I7?I7+7?I7??O
8O888ZZZ$ZZZO$OZO888ZOOOO$Z8Z8OOO8O8OZOODO$ZZZDO$888ZZ8ZZO$O$777?I=77+?7?7+7??I?I?+++=+?+I=??+?++++?++++?+?++=+?++++=====+~++==~=~~:=~=~~=~==,~::~,:,:,:,::,,,,:::+~:..,,.,.,,,,~,,,=~,,,,:,.,.. . ..,. :+:::,~::::~~II77I$::,?$I~:~===Z$?=?Z$==~:~~I77Z7I$$$ZI~=~~+:=:~=~=+~+=I77I=~~=+Z=,~:+7$~~:,,.:,,,,...,.,,,.,.,..,.,,,,,,:,:,,::,:,::,~,,:,:=~~::+~~~:~=,~+:~~~==+?===??+=+==+++???I+II?77I?II77I?I7?778
ZOOOO88O$OZOOOZODOZO88DZZZZ7ZZOZ$$ZZOO$O888OD8$8OOOZZ$7Z$7ZI7$II$+7=+I?+I=I??7I?I+II????I7II7??=+??+??++I???++=+=~?++++=?=+==~~=+:+~=~:~=:~~:~:::,::,:,,::,:,:::~::,,,,:,,,.,,,:,,,,,:,,,...........,:=:,,~~:~~::::~~7I77I~~~~?I:=:=~==I$$=$OZ=~=~::~:==~7$7ZIZZI+=~+~~~:~:~~~:+7I?::::~:+:,,:+~~::,:,::,::.,,:.,,,:,,,,,,,,,,,,,:,.,,::::,,,:,::,~~:=~~~:=~~=::=::~:~=~=+=?=+???+=+??++???I?IIII7I7III?I777$I7Z
ZNDDDODZOOZZOZZOZ$Z$$7ZZ$Z$ZZZZOOZOOZDZ7$$ZZZZ$$$$7$I7Z7IZ7$7+I?+I+I$II??I+?7+?+?I+??+=??II=7?+7=??+I+??++I+=~+?++?=++====?==+=+==~==~~~~=~~=:~::::,:::~:::,:::~:,:~.,,~,.,..,,........,,..... ....,.,::~::+~~~,:~:~:I~::,::~~~~:~:,~+~77O77ZZ~=:~=::+:==~+=+Z7ZZI=+~=:~=~~=~~~:+=,:,:~,::::,~=::~:,,:::,:,,,:,:::::::,,,,,:,,,,::,,,,,,:,,~,::,:::~~~~::+~~=:::::=~~==+=+?+=?+???++?+++?II+I???=I?I??III777I778
OO8$D888OOZ888ZZOZO$$Z$8OO7Z$$$ZZO8O$ZZ$ZZ$Z7$7777$7I77?77$7I?I?7III77????I??I?+I????+I?++??+I+??+??+?I?++=?+?++I+=+=+?==+?====~~~===~~:~~~~~~::~::::::~:~:~::~::~,,. ...,.,:,,,......,..,....,.....,,~~::~~~::~:~:~~::~::~:~~:~~:~~~+=7I?7Z7~===~~~:~~=+~=~~+?7II==~~===~=~~::~::~::::::::,::,::,~,::.::.:,::,,:,~,:::::,,,,,,.,,,:,:::,:::::::~::~:=~~:~~=~=~:==~+==+===++?=+?=+=+?++??+?+?I??7?I?I$7III7I7I$D
O88OOOZO$OO$O887ZZ$$Z$$$$$$$Z$8OOZZZOZ$ZZ$ZII$$$I777III7I777$I77?7?II+???I+?7???=+++I+=?+I7+?++?=????+?I?+?+I++=???=+=+=+=~===~~=~~~~~~=~+~==~~~:~,::::~:~~,,::,:=:,,~..,,:,.:..,....:... ,.,...,,,=~~~~~=:~:=:~~~~~~:~:::::::~:~:~:IZZZ7=+7++=+~+++==~~=~~=~?I7Z$=+:~~~~::~::~:~~,~,::,~~,~,:~::~,~,,,~::,::~~::::::::::,:::,,,,::,,,,,:::~:,~:~::,=:+~:~=~=====~=~+?+?++?==?=+?+II???+II?I??III7I7I?II?7III??O
8ZZ$ZZ$Z$7$$$$OZ8ZZOZZ$$ZZOO$OOOZZ$OZOOZZ$7$77Z777$$7IZ$77I7?II$??+?+?+?I??I=?+I????+III????+++?I+IIII777=?7?II+??++=+?=?+I=~~?~++~~~==~:~::~:=~:::::~~,:::~:~:~:~~::~. ::........ .,,,..,.,=~:: ~=,=~:~::~~+:~=~~:~~:,~~,~::::~=~=:+O$$=:==~=~~~:+~,~~~+=~+==+7$I~~=+~~~:~:~:~:::~,::,:::~,~=::~:~.::,:~,:,,,,,:,:::::,~,:~,:~,,,,~,::,::::::~~:~:~=~=~:~=:===+==++I?+?+????+?+??++??+++?++II?I7I7III??7?7II7$O
$ZZ$$$??I$$$$$ZZO8OZO$OZ$O8$O$ZZ$ZZ$ZZ$O$7O$ZZIZ$Z$7IIII$?III7+II?7?=??I7+II+7II$I7I?I+II?I7I???=I?+??+++++?+++I+??II+=++==~++~=+==:~==++~+~+=~~~~~:,:~:~:~~~~=::~::=..~:,,,:..,~,,,:,,:,.~:~=~~~.~~:::,~:=~~==~==~~:==:~~~~::=~~~:==7O$==:~=:=~~+:~~:?===~~+~+~+?======:~~:=~~~~::,:=:~,:~::~:~~::~:::::::,:,~:,:,,::~::::::::::~~,:~:~::~:::,~~:~~:=~~+~?+???=??+?=+I?+?+?I?++??=II?+II??IIII+?++?III7I7+I7IIO
$$$$I$777IZO7Z$ZZ$Z8O8Z$Z$OO7Z$$$Z$O788OZZI$I7$II7777777I7IIIII$?I?II7+??IIIII?77$II$7?777I7II?II?II?II?I++???I+?7=?=++~=?+?=~+==+~=~~=~~~:=~~~::~,:,~~~::::,=~~~~:~:,:~==:~=,.::.,,~,~..:~:=:==:~::~::~~~==:~:=~~~:=~:~~~=:~==~==~:=+=+~~?==+~==~+~:++~+=++++~==~====~~~~:~=~:~::~:::::::=:~:~~~:~::=,~~:~:,:,.~,:,:~::=::~:~~:~~,=::~:==,~~:=:=~~~~=~+~==?I++????I?++?I?+????+?I?II++I+???II?I?+I??I?IIII7?7$8
7$$$$7$$$$$$$$ZZOZ$ZZOZZZ$ZZ$$Z7ZOOO8Z$O$ZZ$$77$Z7$$$Z7IZI7?I$77ZI$$7$7I$I7Z$$77$IZ$77II7III?I7?$I+I=+=I++=+=?=?I?II+?=+==?+==~++=+~=?=~~~=~==::~,~~:==:~:,=:~::~~:~:,=~=+~~=,=:.,~:~:=,,~~~~:~::~:~~~~~==~::~~~~~~=~~~===~==~=~~~~=~:++=+=+I~=~+=~~+=~===~~+:~~~~===~:~,:=:~~:~,:::~:::~~~:~==~~~~~~~~~~~:~~,:::~,,:::~,~,::~=~::~.~~~=:~=::=~=:~=~~=~+?~+?????I??I+I$7?7?7IIII+???II?I?I?I++?+???+I??7III77I$O
ZO$OOOZZOOZOO$ZZZZZ$ZZO$Z$ZZZOO8ZZOOOOZOZOZZZZ7$ZO$ZZZZZ$Z$$ZI7$7$7$Z77ZZZI$Z7$ZI$$ZZ$7$I$7+II?$?+7II?+?=+I??==+==++?==?????+?++=I++=~=~:=~=~::~:+~==~+=~==:~~,=::==~+~=~~~~~?~+::~~:~~:,.:::~:~~:~=~=~~:~~=~~=~===~~~=====~+==~+=+~~~~==+?+~++=++??++=?+~+=~?=~=~~~~~::=~:~:~=~=:,~:~:,~~:~,~+~==:=~:=~:~::~~~~:::~:~:=~~=~:~=:~~:~~==~~:~:~:~,==~~==+==~==+=?7?+777??7I+I++???7I7I?77+II?II+????I?I??I?III$7?O
8ZOZZO$OZZZ$$Z$$$Z$$$OZOOOZZO88O8OZO8OOO888ZO8ZO8ZOZO8OZ8Z8ZO8Z$O$Z$7ZZ$Z$$O78OO8Z$Z$ZO7$?7$77II77777$7?I???+?+?+?I?????I+7I?I??=~=~==~~~:+~=~::===~=+=~==~+:~~,~=~=~=+=+=~~=~=:==~=~~~::.::::::~~::~~:=~~=:~=~~~===~~==~=~~~~~~===+~=++?+=+++?~=?=+?===++=~=:=::==:~:~+~=~=+===:~=~=::~::~,=::=+=+~~~::::~::~:~=~~:=~===+=~=~~~~~:~~=~~:~~:~+=~~~~=~=:~~+~??I?+I?+7??I?+I+???IIII?IIII7??????+??=+++?+I7?I?777Z
$$7$Z$OO7$$$$ZOO$8OZZ$ZOZOOOOOO8OZOZ8OZ8O8OOO8OD88OO8DDDO8OOOZO88OZZOZZ88OZ$OZOZZOZZ8O$O$$Z7$77$7Z$77??I++7III?II?I?I?=?+=I++?=?+=+==~=~~:===~~~~====~~=:==~=~~+===~======+~:=:=::==,~::=:~:,:::+~~~~+==+~~~=~~:~==+~~=~~~===~===++=++++?+=+?+~=++=+==+=+~~=~~~~=~=====~+=~==++~+=~+:~:,~~:~:~+==+~=~:=~?=:=~:~~~=:~====~+=~==~~~~~::=:~::~~~=+~====~==~+=+=?+????+??????=++II+??II??II?7IIIIII????II?+??III7I=Z
OZZOZOZ$$7$OZZ7ZZZZOOOZO8OZD88D8DDODDDD8DDDN8O8D8DOZD8D8O88O8888DDOOZO$Z$ZO88D8OOOO8OOZOZ$Z$Z7ZOZ$?I?7???II+II7+I?=+~~?+?I+I???=~++++=?+~=~?+=+=~==~:~==+=+====~~=~~:~=~+==+==?====~~~~:::,::~~~==+~+?+==+?=+:~~=~=~~~~+=~?+??=+?++======++==+++==+,~+=~+~~~,~~~===~,,...  ....,:=====~~:~:::~=====~=~~~~~~~+~~=:==++=~+=~=~~=~=~:=~=~:~~=?+~=~~=~=+==~~+=+=++I=++=+?+?+=+??I?+?IIII?III??+7?=??II+?7??I?II+?I8
7Z$$ZZ77I$OOOZOZZZZZZZZ8Z88Z88DDD88ZNN8M8NNNNDO8DD8N8NDDND888D8DDD8DDZ8ZOOOZOZ8OZOOZOOZZ$ZOZ$Z$$I77I??II?$$I++=?=+?=+?+I7???+++=+=+~+=++?+=+=?++==~~~~~=~++~=:~+:~=~~=~=:++++?~+?=I?~=:~~::::=~~++++==+~++~+~=~~=+~+~~+==?+I++++=?+++~?=====++==??+~===+=+?===~:,, . . . ., ., ......==~=+:=::=:~=~?~:====~:=~==~=~~?~==~++:~=:~==+~+=========+====~+++===?===+?=++++++??+???I+??++I?I+=+??I++7?+?+I?+I??I?+77?O
$$Z$ZO$Z$I7$$OZ$ZOZZ$ZZ7O$OZZ88DD8DDNMNNODDDDDDDDNDDOODNDOODDN8N8NDDD888OOZO8OOD8OOZ88O$IZZZO77$777I$7I?7$I7I?7+?7?????+?7?7+=7=+I+I???+~===+==+=+=:==~~======~==~~~~======++=+++===+::~~~~::~=+=??=?=+?==+=+==?~~=~+I?77IZ7ZZI77==~=+:~~~?~~+:==~~=:+~==~==~,..  .,.. . .....,.. .. .~~=:=?=:~~~~~~+:====~,+~:~:+==+=~?~~=~=+~?=~~:~+~+~:==~+~=+~=?=+=~=+~+?++=?=++++II?I???III?II?+++III?III?77?+?I???IIIII7N
O7$Z$$ZZ$7$7$ZZZOOO$OOOZZZOOO8Z8D8O8DNDNDN88O8ODODOZO$Z88D88DND8D88DZO8$8O88O8DO8ZZO$7Z$ZZ$ZZ$$$$$I?77$II7I$7$7$I7???++I?+7I?77II?I+?+=+I=+=+II++++I~==+=+==~~+=~~:=?:=~=?==+??=~==++~=~=~=::++?++?+=~=~=++==+?+I7$ZOZOO8OZOOOO$II+?++?~+=++?==~=?==+~===+=~,. .  .   . ...,..... ...,===+~====~~=~=+~=~~=~~~~=~=+=+++?~+~~=~=++++=+===~~=:=~~+==I++I?+?+I?+II+I?II??I?I7II7???I+??7?II??III7????III77II7I$O
$ZZZ$Z$$$ZZZZZZ8O8ZO$OZ$ZOZ8ZO8OD8DD8ODO8OZOZZZZ$ZZ8OZZDO8OOOZO8$8O8OZOZZOD8ZOZZZZOZ$Z777$$$7$77777$7777I$$7777777?I?77II7I$$I77II?77II7+?=++?++~+++++++++?=++=+=~==~+==?+++?==+++====~::~=~=+=++++++=++=+????$ZOO8D88DD8Z888OZ77I?II?+++=I=~I?+=~~=:+++=~:.. ...,..... .... ..,,.. .. . ~~=+~========+~==~~~=~+=+~==+==?+++=====+==+~+==+=:+~~===?+?+?+?+?++I+II+IIIII+I?III??II?+I?+III?IIIIII?I?I?IIIIII$I8
O$O$7$$ZZ$$Z$$$ZOOZOZOZOZZOO$OZ8OOZOOO$Z$7Z$$Z$ZO$O$ZZZZ8OOZZOZOD88OZ8OO8O$OOZ8$ZZZZ7$ZZZZ78ZZZ77$I$Z$$$$7I7777?III?I$III7I$7I7I7?I?+II+??I?+++==~===++~+=?+==+=++=?+=I=?I++++I==++=?~=:~~~=?++?=++=?+=?++$ZZOOO88DD8DD88D88OOZ7I7I+~=??+~=+?~?+++=~+==~=,... ..... .... ,.....:,..........,:==?=~==~~~~+===~====~+===+=?++=+=+===++=?+?+=+++++==+=+=+==++?I+I?+??=??II+?I?77I?I?I+?II?7???IIIII7?II?II???I77II8
7$77Z7$ZZZZZZZ7ZZZZZ$Z8OZOOZZZZZZ$O$ZZ$$ZZ$Z7$7$$Z$ZZZZZZOZOOO8DO8OO888OZ$ZZZ$ZOOOZZ8O88OOZ$ZZ$777$$$7I$77$I?777II7777I77II7I$IIII?++?=+?II+?=~+~+===+=+=++=?=~+==I+?++??+++=?=+=++II?=~=++77$+?7?+7$ZOZOZO8ZOOONDNN88D888ZZ$ZZ$II?++?I++=+=?++===+:~=~=:. ........ ... . . ... ,,...... ..,=====+==~=:=~==+=?+?==++++??+++===++?=++7II+?+??++?=++=+=~==+???I?I?=+?+??+77??I+?IIII?I??I7I77I7?II+$I+?I?7I77I?Z
Z7ZO777?Z$ZZZZZ$O77Z$8ZZZ$$Z$ZZ$$$ZZ$$$O$ZZZ$$OZZ7Z77$$7$7Z$8O8O88DDO8O$OZZ8ZZOZ88DDZO8ZO$7ZZI77$Z7$Z$7I$Z77II7777$III$I7II777I++=+?++???=+=++=========~I??+++=~?=?II+???I?=?+I+++?+??ZZO8O88O8OO888O8O8ODD8D8ONNNNDNDDN8OZ$ZZZOZI+??????++??+=+==:~+~==. ....,....... , .. ..........  ...,~~=====~=+:=+~+~~+======~+=+?++==?+=?=?????I+II=I?+I+++==+=~++I??I++?++I?II+I?III?II?7?I7I?7++?=I7?7?77???+I+?77D
ZZOZ$=++?$O$7ZOOZZZ$$7$$$$$$$$$Z$$ZZ$ZOOZZOZ$O$$$$$$7$Z$ZZZO$ZZZOZ8ZOO8ZOZ8888OO8D8ZO8OD8ZZ7Z$$$$I77III$7777+77$$I777Z?$7?I?I7??7I??++?=+++??++=~~========?+?+=+==++?IIII+?I==~I?7ZOZ8Z88OODZ8OOD8O888DON8DDDDNDNNDMN888Z87Z$$Z$?7+?I+I?++==?=+=~=~~?~~,.......,...... ........ ..... ... ....=~+=+=:==~+==+~++~+~~+==?++?~++===+I=+???+II?77III?II???=?+??7+I??+????IIII?7?7III?II?III?I=~::~=+??=7?7?+?+I?IIO
7$$I?==?$IOOZZOO8ZZOZOOZ$O$ZZO$$$OZOOZOZZOZZZ$O77$I7Z7ZZ7ZZ$8Z$O$OZZOOO888OZZ8$ZZ8ZZOOZO$O$7Z$77777$7$ZI$$$$$7$$7OI77?7??7II7+II+???II?I+?=~++~+~===+?====++=?====++++?II++?$O8O8O88ND8D88OO8ZZZDN88888MNDD88NNMDMDD8OOZO$OZ$$7I7??=+??++~+==+=+=~=~,~~. . .....,....,...........,........ ... .=++==~=====+==~=+==+~~~===I+=??+?+?II+7+II?II+7+I7??I?II+I+???+I??I?7?II7+?I?II?III???I?+?+,.~===+???I?I+?7I??7D
OO8ZZZ+ZZZOOOOZOZZO$$$$IZZZZ$Z$ZZZZOOO$ZZ$$7$$$7$I7ZZOZZZZO$ZZZZZZ88ZO88ZO77$$Z$$$$$ZZ$Z7$O77$77$I$I7$7Z$7$$7$7$$7$$7Z7$7IIIII??$77777??I+++=~+=+=?+?++====+=+===+?++??II78DDMDNN8DDNDDNOZZZI$ZO888DN8N8DNDDMNMD88OD8ZOOOZ7$$77$II+??++++?+~?=+=~+~~~:: ....,.. .,..,~=?==:..,,,,.,.  .. ... .~=++====~====~++++=~~~=++??????7????II?IIII?+7III?I7II??7I?77II+II?IIIIIIIII7I?IIIIIII?II??+=++=IIIIII7?+?I?7I7O
$8OZ8O$O8ZZZZZZZOOOO$OOZZ7ZZOZO$ZZZZZ$Z7$$7$77$7I7$7Z$ZZ$ZZZOZZZ7Z$$Z$OZZO$Z8ZZOZZO7$$$7ZZZ$$$$$$7$$$Z7$ZZZ7$$$77$$$7I7?I$77777$I7?I??++~+=+?=~+=+++++++++?+????=+???$ZDDNNMNMNMNMNMDDDOZZZO8OD8DMNND8DNDDNNDNDDOZ88ODOZOZZ$I7III+7I=+~++====?~=++:+~+,....., ..,...:I??==+=+=:.,. .. . ...... :++====+=+=+++~=+++==?+??+??+++~???7??I+III?I+I??I?+$?:::$$+II?III7III?IIII?I$I?7I??7II??II7??I7?I?IIII???III?I8
Z$8ZOO8OOOOOZOOOOZZZZZ$ZZZ$$$Z7Z$ZZZZZ$7I$7I777$77Z777$$Z$Z$$ZOOOZO8ZZOOO8OOZZOZ$$7Z$$ZZZZZZZ$$OZZZZ$Z$$I7Z77I$$777$$7$I$777777IIII??+?=I+7I+=+=?==I+?++???I777I$ZODDNDDMNMNNNMMMNMN8Z8Z$O8ODD8MNNDDNNMMNDNND8N8OODOO8O$$777IIII?I+?I+==?++==~++====+~......,,:~,~~~===+~?+=+?+?. .,:. . ...,...=?=++===~=???++?+++++?IIII?+=+=??+??I?I?7I7I7+?=?=::IZOZZ$7I7?+II?++?II77?7I?IZI7II7?I7?I7I7??7IIII?77??+III?7D
ZOOOO8OOZO8OOZOZZ$Z$$7$$ZO$$$$Z$ZZ$$$77I7$777I$77$7$Z$OZ7O$$O$Z8OOOZOO$Z$OZZ$OZZ$$Z$ZO$O7$77II$$ZZZ$$$7$77I$7$Z$7$7$Z7$7?7IIII7I?I7???II++I$O$ZOZ8$7I?+II77IIZ8D88DNNDNDNDMMDNDMNMMMZZZOO$ONNDDD8NDMMNMDDDO8MDND8OOZZZ$II7II+++=7II?+?=++=I+~=+~+=++=+,.. .:.,=~=::::==:==~~~=+?7I.~7$ZI...... ..+=++=+=====7++I???=+??I??I??+?+???+?I??7$I=DI=,7?77ZZDN8D8+7III?+?+I??II?III$II7I77?7$II7I7777$?7I?I???II?I777O
ZZZOZOO$O$ZOZZZZOOZOZZOOZ8ZZZ7O$7$7$Z$$7I7777$$$OZOOZZO$ZZOOZZZZZOZO7Z$OOOZ8Z$8ZZZZZO$87?I:~II$IIZ7$Z$O7$Z$$Z7$$7$$$7II77I7????II7ZZOOZZOD88OO8O8OO8OOZZO8NMNDNDNN8ODDNDOMMNMMNMMMNDDZO8O8DDNMNNDNMMMMDNNMD8NN8OZZZIIII??=?II??=I=???=+====+=~?++=+~+=,.......,~:=~,~~~~~?IIIII$7Z$OOZZ$.  ... ,~+=+I?~?==+++??I?+???I?7II7??7?I7+7IIIII7Z?MN8O88888DDN8Z$7788$$7?+=??I7777I7II7$II7I7777$I77I$$77II7?II?I7I77D
OOO$8OZOZZ8OO8DOOZOOOZ$ZZ$O$7$Z$Z$Z$I$777$$OODZO8O7OOZOOOOOZ$ZZOOZ8O8ODZZ7$ZZZZ7$ZZZ$$ZZ7?~:~II$Z$Z7ZZ$$$I7$I$7$$II7IZI?I???I77N8DODDOOD88M88DDO8NN88DDNDNODNNDNNDDDONMNMNMMNM8NMMNNZDZ88DNMDNDMMNNMNDMM8DND8O8$Z7I??++?=+=+++=+~?=??++?=I==?==~~=+=+~,,..., .::~~+~=II~=+??I$$7OOO$8O$=,. ... .,+++?+?~~==?I+??+I++7??????+??II+IIII~:,:,~$ODM$D8DDODNZ???778D8NZI7$I7I7II7$7II7IIII$7$I7777I7I7777$II77I??7I7O
OOZZZZOZZOZ8OO8OO8OOO7Z7$OOZZ$8$$Z77$7$II$ZO8OZZZZZZZOO8OZ8D8OO88ZO8$ZO788Z8Z$OZO8Z8OO8I7+.,=~+I7OZ7$7777$$77?I77$77$+?III7I7II88O8OO8ONO8D8N88D8ONNNNDDDN8DDDNDDDNDDDMMMMMNMMDDNMMDDOO8ONNMDNNNNMMDDMDMDDDOO877?=++++==?+I?==++I+II?II=+++??=++~~~~==:.,.., ..~:=~==~+7+?==ZZ$OZOD8OZ?... ..,..,~?~=+====?=+I?=+??I+?I?I??IIII7II?I?7OZ+~?Z8DNN8ONDNDZI?+~,=N88DNN777$I7I7I7I7I77?$77777III7I777I7I7III7I77?7?8
OZ$OZOOZOZO$ZZ$OZ$OZZOZOOZOOOO$$Z$ZZZZZZZ$ZOOZOZOZOOO88DZO8O8O8O8OO8OZ$$ZO88OOOOO88O8O$O$$7I?I?$$Z7$$7I7777ZI$$$$7$Z7$7?7I77777+$ODD8DN8N888NDDDDDDDNN88DDDMDNDD8DNMDMMM78MMMNMMMNMND888DDD88DDNNDMMDDN88D88O777???++=?+=?+?7+?I+?=I7??+=I==I+++=+~:==~. ..,.,~:=~=++:===?ZZZZZZO8ZZZ$=,. .. ..,==?++++==~+++++?++?I+????I+?7+I?II:.$Z$~IDDZ88MN~~?:~=$ZZZDNNODMNDDD$777777$I77II7I77IIII7I$7II$77I77I$7I7I7I$8
ZZ$ZO$Z$ZOZZ$$O$ZZZZOOOOOO$ZZZO7$ZZ$Z$OZOZ8DOOOOO8DDO8O8O88N88DO88OO$ZOOOOONDZDO888Z8$OZZ$OOZ$$7I$?7$$$7$ZII$I7II777O?77I7$II??$$ZOOOZZODDNDO888OD8D8MNDNDNOZONDMNDMMNDNDNMNMNNDDNNMMNDDDDD88DNNDDNDDDO88OOI$$?I7=?++I?++=I+?I?+?=?=++=++=+?+?===~=~:~=,,.,,,.,+~===~:~==?$$OOOO8$I$Z$7Z7:,.. .~==~+=+=I===+++=?=???+I?I?=$7I7I77$7$78=IZ88DDNDI7=,??8DDDN8D88$I$O8D87$7+$O$$Z7$II7I$I7I77I$77777$777$777$7?7$D
ZZZ$Z$$ZZZOO$$ZOOOO8O8ZOZZZOZO7$$O$ZZZZO8D88O88ODD88OO8DDD8DOD8OOO$O8ZO88OO8OD88ONO8Z88O$$7$$$$Z$$$$$$II7?~=777I$I777$77ZOZO$$Z$OZO88DDODO$DDNNMMNMMMNMNMNMNNNNMNMDNMMMNNDNDMNNMN8MDMDD8D8NMNNMNNNZOZ8OZ$7I$I??????7777I+I++++++=++=?=??=?~?7?=?=+=~=~==,.,,:,.:=~=~++==$7ZZZO=:,::,:+II$$7+=,.,===~=++7++~++++?+?+?+??I??7I$$I7I~~~ZZ?=OO8N8NOZZ:,=ZNMZ8O887=,=?I+==?O7:::++$$$7III7?I7?I77$$777777I7I?II$I?77D
OOZZZ8O8ZOOZO$$$OZZO$OOOOZO8OZZO8ZD8OZZZ$$Z7ZZOOOOZOO8Z8OO8OZZ$ZZ$ZZOO$Z7$OZZOO88ODO8O8OOZZZI$$777$Z7$I+?+?I??I77$$$$OZZZOOOZOZ888DD8DND88D8DN8OOMMMMMNMMMMMMNDNNNMMDMMMNDNMMMMNM88MDDDMNMNMMMNNDOOOOZ$I?II77I?77777II?=+?I==+=+?+I+??+=+?II???+?=+?~=+=?...,...,+~+~~~?Z$$ZO~..,....,,,:=?$Z77+=+=7I+?Z7O$++==++?I=III7?I???7?7888ZOOI?88ODN8D8OZ7$OZ8OO++I7$7ZO7+::?=Z8OOZ$DZIZ$77?77II$I$$7I7I77$7II7?$II$I7O
Z8Z8OOOOZZZZZZO$$ZZOZZOOO8O88OZZZZZ88DD8D8888OOZ88ZOZ$ZIOZZZ$ZZ$$$$OOZO$O8$O$OZ$ZZODZ8ZZZ$OOZZ$$$ZZZI77?++~+?7$$Z7$$OOOZ8$OOZOO88DO888DDO8ZD88N$NMMMNMMNNNMMNDNNMNNNDNMMNMMDNMMDDDDDMDMNDNMDDNMDD8ZO$$77I$77$7ZII+=+?+?+=+=+?=?==I=+I+?++II+I+=~+?++++~+==. ....,.:=+:,?$O$OO.....::,,.....:,?$II$I?7$DO88Z=++I+???I??7?II?II+?I$OZ$O$888DDN88$~:$NNNZ,.~I7=Z$=,:.?ZONDDM8DN$Z8?I?+II77$77I$7$7Z77I7$I77I7$I7I8
7ZOOZ8Z8O7ZZ$O7OOO88O8O88OO8Z88D88O8ODZOOOOZO$OO$ZZ$ZZZOZ$Z$O8O8OOO7DDONZZOZO8OOO8OOZ8ZDDD88O8$O8$ZZ$OO$7I+OZOZ8OD8OZZOO$OZZ88OOOODND8DODNDOMNMNMDMNNMMNDODMNN8MDNMMDMDMDNNN8DDNDDMNNMMNMMDMNODO8Z$777$7II?++=?++???+++==?+====+++=?=??++=7???+++~++~~+~+=+:....,,.,.,...IZOOZ8~.....,+:~===~=+=I7II77D8ZDDOI7$7I7ZNZ777?II?I777ZOZ$ID8888DD8OD=:ON8Z~+:+I+$7?~~IODNND8DD8MNMDDZ77$7I$777$7$7ZZ7777Z$I$II77I7?$O
$Z$OOZO77ZZZOO8ZO8ODD8DO8DOZNND8888OOZ$77$ZOZZZ$OOOO8ZO8OZZZZO8O8O8DZOOOD88D8OOODD8DD8ZN8NDNDNNDMNN8D8N88DDZOO888Z8ODDZDDOD8DD8DDD888D8NZ8DD8DMMNNNN8DNNMMDMDNNDNNDNDNMNDNMDNDDNNMNDD8NM8NNNDOOOZ7III?=??+?==I==?=?=+I++?=++=+++?=??=?+I??I$???I???+=~~=+?+?=, . ,,,.,.,..O$O$$Z=..=.=ZZOZ$7$Z7I7IIO8DDONO$+?ZO8D$Z=....,?$O7ZZ~,=IZNDDDND8ZOZOODMNZOZ8ZI$OZ$?Z8D8DNDMMDDNNNDNMNN877$7Z$$I$IZZ$$7$77777II$7$I$$N
$$ZOZZ$ZZ88OO8DD8ODO88ODDO88ODOOZO7ZZ$++7ZZ$ZZZ7$Z$$OZOZ$O888Z8OZ888O88OD8D88D888ODN8NNMNONNNMMNNNNNDNNNND8MO88O8D8DZ8OONDODDDNMMD888DN88DND8OMDNNNDNDMNNNN88NODDMNMMMNNDDNNMMMNMMNMMNNDDDNND8ZZZZ7Z+7I?+I=+~==++?+?++??++==?+?+=??+++II7II?II?+I+++==?=+=+++~: . ....,..,O8=ZZO=,.~7DZ???ZZ?Z$ONDMMM$I=?7DDN8N87..=+77+~,OD888DO7I$O$OOOI=?DMNNNDN8$O?IOO7$OODO8ZNNNNN8MMNNNNNNNO$I77777$7$$Z$77$$$7$777I7$$$O
$$7ZZ$$ZZO8NDDDD8DO88ZO8ODZZDD88OD8ZOZ$$$ZOOOOOOOOZZZODDDOO888OD888Z888D888OOO888DDOND888DDDDMD8DDDD8DDD8OOZ8NODO8DD88OD88NDDODD8ND8ODDDO8888DDNNDNDNNNNMD88DDNNMMNNNDNNNMNNM8MMNMMDDDDMMNNDOZ$O$O$7$77$Z7877$+?7?7++II7$+?++?+?7?II=+++?=+I=+?=?+=?======+?=+===:,~,,:::::+77+8O7:.:I8OIZ8ZO8O8OIZ7I7I$DNMNNDDZ=,?7+?Z8NDMNNI,... . .,,,:?$O88DMNNDD$+=~. :+O8888DDNND8NMMMMNNNNNN87$O77ZZZ7Z$$77$7ZZ$$$$$7$$$8
7O$OO8ODZ88OOO88OOOZOODOO8O8D88888D8ZZOZO88OZ88ODD8N88D8DD8NONNDOO8DOZDOOO$ZZZOZZ8ZOO8O8ZOOOZDZOOD88O88OOZ8D88888$8OZOD$8N8D8DDNODDDD8OOODO8OOD8OM88D88DDDDDDDNMDMNMNDMMDNNMNDMDNDDDMNMNMM88ODZZ$D$$777?$$I7I?7I?II$77I7?I?I?+I?=?~+++???7??+?+I++I+I+=?+I+~+?=+=?+:+I?Z?7=I$Z788OOO$$DD8NDDDZ?+=?I$M8DMDN8DM7::$DZ8DNNMMMNNNONZ7~.,.,:~~==~=7I$ZZZZ=:, .+?O~=??DNNMN8NDMZDMMMMDDDN8Z$7$O$Z7$Z$$Z$$7$Z7I77ZZ777D
OOO8OOOOZZOZZZZOZOZ8DO8DODOO8OD8D88888O8ZODOOOOOZD88N888ODNO8O8D8O8O8ZOOOOZ8DOOD8OZOOOZ7ZO8Z8ZDD888O8O888DDZ8ZDOZ8888OZDO8D88Z88N888D8N8NO88DDODNDDD8DM8DDDNNNNDNDODD88DDNNMMM8NMMMMMNNMN88NOO7Z77$7Z$77$7$+77?$$II=+I++7+7?I7=+I=?++I+=I=+7?:I+I+=I?+7+++=+++?=+=I77=??7O$78ZZZ8OD$7OZ8O88$?$?7Z$D8ODNDMM8=:=D87ZDDDNMMMN8MMNNI,:,:=~I$7O$7I?I~::,:,.=?I$D88Z7ZZ$DNNN8NNIZ8$NMMMMMNOZ$$O$$$$$OZ7$7$Z777I?$$ZZ$D
8ZO$$ZZ$$OZZO$O$8ZZODDZZOZOO$8OZ8DDDD8DDD88DO8OZ8OD8NDN8D8DDO$88OZ8OZ$DOOO8DO$O88NDO88OOOMDDDDDN8D88OD8D88D88DDZ8ZZOO8O$DOO8O8D8DD8DO88ODNZDD8MNDNNMNNMMMMMNNDMDDDODMNNMMNNMMMMMNMMMMMMMD888DDO$$77$$$7I7$7Z7II?+??+++II+I???=?II??=I+?I+I+:..,:+II+7+=I+?+=?7=+:=7?II+$$I7IO$?IIZ8OD88O$Z7??7??$7$$ZONNNNNM87I8DMNNNN8Z,=ZMMNO:ZOZO8ZZODDZZ8$777~===?=$DOO8NMMD88$8NDMN$$ZZOI7NDMMZOZ7$Z7$IZZ$$$I$?7$7III$$7Z7N
DDDZO8OOOO8OZOOOOZOO8OOZO$OOZ8OZ8OOZ88DOOZZZZZZZOOOO8ZO8DOOZ$OOO8DDO8MZDD8NDM8Z8N8888DNNDOMDDD8DD8DD888DDD8DDDDOOO88ZZ88N88D8888DON8DN8DMMM8MMMNMMNNMNMMNNMM8MNNMMNMMMMMMDMMMMMMMMMMMMNMMDD88Z$777?I777???II?=+++??=?III++?=????+?+++??II+?+=I+=I77I7~?+?+I+?++~~::=I7==II~==++=7IDDZ7Z8O?77?~+=?I77$Z8DNNO?8MMNMNMMMD8$.:NMMM+8DODD8N8DDN88NNDM8O$$ON8?OD8D8D8MMNOOOOMD777$$7ZI$$$Z$$$7$O$$77$$7ZI7I7$$ZZI7$7$8
ODO$ZOZZ$OZOZOZZZ888OOOOZOOOOOOO8OZZO8888D8D88D888Z8OZO8O8$88ODNNDMNMDNMDDOO88N88DMONDNNDNDDNDN8D888DOD8OO8OZZOZZZZO$OZZDO88D8D8DNDD8O8DNNMN8MNN8NMMNMMNMNMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNMNMMM8NDO8OOO$$7I7?I??I?+?+++==I+I?I?==++??++?==+I?I+II?I??I+??+7+7I?+I?II++=:~~?+=:+=+=,=~::~~=:~I$7I7$+??===78$OZI8OZ$ZON888$O$Z88DON.=8MM8$88O888DDD888NNMMDDDD88ZZ$Z8O8DZD8MMMN8OD7?7I7$77$I7$Z$$7ZZ$OZ8ZZOOZZ$OZ$$?~?~~?$N
ZZZZOOOZOO8O$8OO8ODDO8OODO8888D88D8ZZ8DOD8O88ZOO88ZOOO$O88NNND88MDDNDDDOZOOZO8D88D88Z8D88OO8Z8OO8ZZ8Z8Z$8$OOZZZZOOZ8888ONDDD8N8MNMMDNN8NMMNNMMNNMDNMMMMMMNMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMMN88ZNND88O8$77+?+=+++++I?=I+=?=+++???+=?+?+++??I+??II++7+I??7+I77I?+??7+::~II:=~=:~+Z?788Z+I88O87?I7===I?~7Z7I7OD7NOO$7$$OZO8DDNDNNM,$NMM8O888NNDNDDDZDMNMNMMNDD88OZ$O8NOO88DMMMDM7ZI=I+II77I$$7$777Z$Z$Z$7$$Z$ZZ7+:,,,~:,:Z
OZOOZZ$OZZOZZ8DDDD8DD888D888D8D888OON8OO8DOOD888O8D8888DD8DONODNDDDDD88D8ODDNNDDDD8ND88OOD888O8Z88ZZZ$O8ZOZZZ$8DOD888DDNNNDNNMDNDMNMMNN8NMNNMNDMNNMMNMNNNMNMMMMMMMMMMMMMMNMMMMNMMMMNDMNMNND88OO8O7$777+I?+7?II=+?+?+++++++????++7~?7~I++?=I7++7+7??I??7???,~ZZ+7I=::~,,:ZMMNZI~=$$$DOO7+=~?++?I?7Z8$D$O7?$$OI88?7IIZMDNM?+NMMNMOD8ZODDN8O8MMMMMMDDDDMDDNOOMDMD8NNDNMM8777?77I$$7I7I??=~==I?++=+,..:~:~,,7OZ77I=O
$ZOOZO7Z$OZOOOO8DDD8ODOO8OND888Z88O888O8OO8888NDNNDDO8888O88888DNDNDNNNNMDMNDMDNNDDD8DDDN8NDO8O88ZZ8Z8OO88ON8888NMD888DDDNDD88DDDNDMMMMMNM8NDNMNMMDDNDN8DN8DNDNDDN88NMMMMNMMMMMNMNMNMDNN8N8DDO8ZOO$Z$77I?7?I?+I?+I=?+=+?=?+??=+?+I+=I++?=?=+?+=?+I??77?I+?~$OI??=~:~=~~:+OZO88=:O8ZZIII+~==?$IZOZDOOZ7?8=Z$Z8DMNMNNONZONN:NMMMN8ZODDZ8ND8ZMMNMMMM8DMDMNDN88DMMNNDNDMMMZ$I7$7I~+~:,:,,,.:::~:?Z7II~::::~8DDODDDDD
777ZOZO$O$ZOO8$Z$ZZZOZOODNDNMNDN8DD88ZD8888888OD8O8O888DD8D8DM8NMNNDMMMMNDD8DNDDNND8NDD8M8N8N8DDMNNNN8M8N8DOZZDDO88887$DODOZ8D88D8NDDDO8DZ8OD8NDDDNNNMDD8NOD8DDDNMNNMMMMNMMNMNNMMMMND8D8DDDDDOOZ88ZZZ$$ZZ7ZIIII??=?+++?+I=++=+:=?=I7+I?+7??I++I?7?+II77++~~I+=+?===OD?==,7ZOZI~:ZO$Z7::=~+Z??7O+$O$ZI77O$$OZZZNMN8MDMOZZ87DMMMMDNDNODDNDD8DNMMNN8MMN8NDDO8NDDM8NDMMMNN87I==~~+~,,:++?Z8OD8ZDOODD8DDNOODDD8ZDND8D
Z$7ZZZZZZZ$ZOOZODDDD8DNN8DMDNNMNNOMDD88ODD888D88DD88O8N8NMDD88NDMN8MM8DNMMNNDNDDONONNN888N8MDDDDOOO$Z8Z8OOO88DN88OD88$OODDDD88NNDD8DOZD8O8O88O888OONDDDDDN88NNNNMDNNNNDNDDNMMNMMDND88D8NN8OOD88D8O88OO$OZZZZZ$Z7I7I7I?II+?+=I=??+$I?7??I?I+?+I+7II?~I?+7+?87IZ==:78$Z$Z==:IZZ8?+88O+~:::~I8O$7?78ZO$+I$8Z$$$7$OMDO8NNMMMMMMMMMMMND88O8MN88DNMMDMMMMNDDOZDND88DNDOD8+?7=~,,=+ND8DM8OZDNNDN8NDNNDDDDDD88DN8DDDODNM
8O88O8Z888ZO8ZOZ88D888D88O88ODONDD888OOO88888D8DD8DDDDNNNZDDDND8N8D8888NMMMDDDNN8ODDDNO8NMNDNDNNDDNNDMNNNDNDD8DDD8N8D88DDODODD8DZZO8OZZO8OO$O88N8NMMDND8NDDNDNN8DNDNNNDNMMMMNNM8DDD8DDDO888DDD8ODD888OOO8ZOOO8ZZZ7I?+?+?++7I????7+???I??I=??=+?+++?I??7?+?Z7ZZ+~I8DDZZ$O~+:~ZO77O8=::~=7IZO$?~=OOO7+?I$Z$?$77ZODMZ$DMMMMN7OZ$O$ZZN8O88D8DDNNMMNMM8NMDDZNN8DDO8$?~+:,,~=~+IDMMMMMMMMNMMMDNNDMMNMDD8DNDDNDND8NDDDD
D8N8NNMDD8OO888OZDDD8Z8D8OD8D8DDNDDD8DO88DD88DNDDN8DN88D8N8DODDNONDONNNN8N8DN8NNDDD8NZMNMNNNNDNDNDNN8DN8DDDDD8DD8DNDDZ8O8OZOZ88OOD8ZOZOZZOOOD88DNMMMMMNM8NN8DMNNMNN8NMMMMNNNDDNN8DNODDDNOZOO88O8DDOZD8OZ88OOOOZZ$Z$77I??+?I77++?+I?III??+++=I++I?7I=7??+~~7+++~=+7ZZ77+II~+::ZZ7Z=~?=$+?Z?7II$?$ZI77+78$I+7I$Z7O8ZI$8MM8D87D7NNNN8O8888DDDMNNMMMMNDDN8DD88OI7:,~$ODN8Z8O7ZODDMMMMMMNMMMMNNMMNMMMNNDMNNNNNNDNDD8M
O88D888O8D8DDDD8DO88Z8DONNMMMMNNMD8NDDN88O8888DD88OD88DDD88NDNDON8D88NMNMNNNOMDMNMMNDNNDDNDMD88OODZ8ODOOD8D8DNDOZ8O8ZOD888$8OO8OOD88888DOD88DDNMNNMMDDMMNMMDDMNNNMNMMNNMMD8NMNMMNMNNDO87$Z7OOZZ+$O$8ZO8OZ8Z88$ZZ$Z7$$$Z$$$Z$$+III7I??+?+??+?7??I??I?7?7?+==??7+=$8Z????III++=~=+7+I++$OI++$ZO+I++I=$ZI$Z7$7I7I+Z88I$ZDD8+ZDMMMDNDONNDNDDOMOZZDNMMMDD8DD88O,,~,:OZ888D$O88DDMDDNNMMMNDNMNMNMMDNNNNNNMNNMNNNNDN8DM
OOD8N8DNDNDDNNNNNDDMD8MDMNMMDNNMNDD8NN8OOOD88DD8DDNDD8ND888DD888OOZZOOD8O88OOODDDNMDDDMNDDN88O88OZ88NZDN8NNDO88OZZZO8OO8ZD88DNNDNDDDDMN88NNDMMNNNNNN8DNNMMM8NDDNMNNNMMNMMNMMMNZDOO$?777$7?Z$?77$II$7$Z77Z7Z$$OZ88OOZO8O8OOO8$ZI?I??=?=II+I??7III7I?777I77I7ZO87I7D8I?++II+++?=~+I87?=7?+I=+8ZZ?+I??$IZ?=ZO8Z?+I?8OI+?7DO??ODNNDDOD8O88ZZ7III?7$$NODMDDO7~:.::7D88DDNNO8O8DNNDNMMMMNMNNMMMNMMNMNNMNMDNNNDNNN8DDDM
8ZODDDNNDDNNNNDDDDDDNNNNDMNMMNDNN8O8DDNDDNDDDMDNNDNDD8OZZZOOZOO88ZOZ8OOO$ZO8OD88OOO8ODO8DOOD8ODND88DDODN8DOOO$ZO88ZDOO8Z8D8NOO88DNNDDNNDN8ODO8O8ONMN8I88D8NNDDMDNDDMMMNNDDNN8$77$7I77I7?II+?I??=I$?II?7I+II7Z$ZO$8OO8ZZ$$ZOII?II?7?=?++?+7?++==I?I7II$7$7I=Z$I?+?++?==+~~::~78?8O7?===??+===I??+:~?7I??I$Z$?I+IZ8O$+=I8NO+?OOZ??I+?+?II?$+I?++?=I??III7I=:~~DMN8ZDDDDDN88DDM88NDNNNNMNDNMDMDMNNMNMNMNNNDMMNNDDDM
OZO888O8DNNMDDD8N8O8DDNNDDNNNNNDD8DNNNNMDNDM8DDNDZOO8OZ88ODZZ8OO8ZOOZOZOD8ODODOOD888NNDDD8O88OOZOOOO8$OO$8O7$$7OZ$ZO88OOZ8888D$DNDDND8O8OZZOZ8NDDDDDDMNMNMNNNNNMDMMNZD8OOZ7II77I777$7III?7III??I+?I?7II7$$77IZ77$?I7?II?7777??+=?++?+7II7+77??7?7?I$7?Z?77~+?~~:~~,:,:.,+Z7?~~=?==?~+I=::~~:====~:~=~=?+I++?=+?$ZZ?+==OO88+?8$+=I7??I+I+I~,~=++=~~?+++=,.?8MD888N8NND8888DNN8DD8NMMNDNNMMN8NNMMMNMMNNMMMMMMMNMMM
D8OO888888DDNDNNNDND8DM888M88ODM88NDMNDNMNMDN88NDDNO8DD8D88D88OOZOOO8D8N8D8DDD8OOMND8O8O8O88OZ8$O8$8ZZ$IZ$IZZ$Z7OO8ODZD8888DN8MDD8ODNDDD8OOD88D8DNOM8N8DDNDNDMN8888ZOOO8OZ$OZ77I77+77I7?77??II??I7?+777IIIIII+7??III?I?I+?+?I??7?II?7III+II+I7I7??I??I+7=++++~::.....,~I7+=$?~7++,++=?$I=:::~~==~~~~~~=7+=+~+??Z$7~=I7$8Z7I+78+=I????I?=,,.. .. ... ,,,:OMD8NO88DNZOD88DONNDNDODMD8NNNMNNNDDDNMNMMMDMMMMMMMMMMMM
ODD8OO8ONNNDNDNDDOOO88DZ8O8D8O8OO8ODDDODD88O8DDDOO8OOD8O8Z8ZZOO$8ZD8ODOOD888O8O88OD8OD8O8$O888OOOO8ZZZ777ZZ7ZZOOOO8DNDOMNNMNMNOODMMDDDDNNNNDDNNODODDNNNNNDND8OZOO$$Z7$$?$II$77$7$77I7?I?I777I+I?II+II?+=??+I?II?+?IIIII?I??+???+I??I???I7+?I?+I?7??77?I+=+~,.  ....~?II++?$~~7+==,I+=+=+=:,:~+~~=~~=~~+??+=+??ZZ7+?+=IZZI?IIOO+III+=++I=.,=ID8DDO88MMD8ODNND8OOMDDNMD8NN88ODDODN88N8NNNMMNNMNNNDNNDNMMMNMMNMNMM
DNDD8N88O8OODDDONO8$Z888888ODD8DN8DDD888OOOOD8DND8Z88O88Z8ZZO8DOD88888OODD8ODD8OOO8O8OO8OO8IO$OOZZ87Z$ZO$ZOO8888O888DODDNNDDDNDDDDNDNDMNMNDDNDNNDDODOZ8DO88OD8OOZO$ZZ$I7?$$I$7$OIIOI?7+7IIO+I7III?7??????+I??I++???+?77I77???????II?$IIII7III77$$77III~+~~=:==:,. +=7?++=+?=:???+=,:++~~:~+?~:.,~=~=~=++I?=++?+?I+==~~77Z7??+7OZ??+=I$??.:$ZDDNNDD88OZZ8NOD8O88DMNN8NND88DN8DNDDD8DNNDND8NN8NNDNMNNNNNDNNMMMMMNM
NDDDD8888ODM8DDND88OD8ND88OZ88888O8N8D888D8O8DO888OOO8OO8O888O8O8OD8OO8O8O8D88DD8OO8OO888D8MDDO88OZOOZOOZOODDOO$ZZZ$OZOO8OOOOD8DNDNMMND8NDDNZ8OOOZ$OOZ$7ZZZOZ$O7Z77ZI7$7OZODZZOZOZ77Z$$I7$$Z$I7I77???++?+7II+7II+++????IIII7I+II7?I+??I??I77II7I7I????I=====+,,..:~~7++=?I~,+7?++?,.~~:~~+=?$~,,:~~:=??7?+?=?+===~=~+++$Z~=+?$ZOZ??III++ID8NMMD8OO8ZOZ8O8OD8DNDN8MMM8MNMNNN8DD8O8DMNDDNN88DDDNMDNMNNMMMMNMNMMMMM
8O8ZOZ8OZO8O8OOOZOOZ8888N8OOOZOOOO88DNND8D88ODD8ODZOOODD88OO8OZOOO888ODN8NNODND8DODD8D888ONO88888ODOZZZO$ZZO8DZO$OOZ$OZOZOZOO8ODD8M888O88O$ZZ7$Z$Z$7O7ZO8$OOZ$$Z?O$ZZ8$Z$OZ7$$$Z77777$?$7I7I+7+??????I??7??III++I++=+=II7II7?I7?II7III??II??$I??+II???+++?=:.,,:=::,,~+?~,,~?7==+~~ ,~~=~:~~:+++~==+=??+????+++~~=~??=+==?IZOZZ$II?+==,,?88DDDDN8DDD88O8ZNN8DDDDMMMMMMMMNM8MMMMMDNNMNNNDO88MMMMMDNNDNMNNDMMMMMMM
D88N88O8888DDNDDDD8DO88O88OO8OOOOOO8DNN8OD8O8DOD8O8888DO8OZZO8O8D8DN8888D8DD8NDDD8O8OZDODD8D8OOOOO78O8OZZZOOOOOZ$OZ$Z$$ZZ$8Z8D8ODZOZZZII7$$7I$7$O$$OIZZZO$7O7$$I$II7?+77ZI$Z7$I+II??+?II77I7I+I7I7I+I??I?7II??+I????II?III?I??$I7I7III$?$I77??$III?7++I+??==..=~?+:~,.?:..::I++:~~~..,,+~++==~+::~==+=+I?+?+==~~=+++===~+=?OZZI++I?=::,:~?O888D8D8DD888N888DDD88MMMMMM8DMDNDMMMMMNNDD88NNMMMMMMM8DNDDDMNDMNMMMMM
NDD8DDDDDNDNN8D88O8D8O88888OOOZ8O888OOD8OO8Z88D8D8DOD8N8DOD8D8D888OOD8D8ZDDMDDDDDD888OOOZO88D888O88OZO$OZ$887$$Z$ZZ$$Z7OOZZ$ZOZZO$$7$$ZZZ$ZZ$Z77OZ$ZOO8ZOOO$ZZ$$?O$ZZ888OOZ7$7$II77I?I?II+$Z$$II$I7I?II?7???+I????+??IIII?77I$7II??I?I?I7$I$7II???7????++=+~~=~=~:~~:::,...,:=,~~:::.:,~+=+=~~I::~====?++?=?~~==+=~===+++??ZZ?II+~~,:~O8OOZ888ODODNOOOO8ODOMNMN8DNND8D8NNDDMMMMMMD8DOOD88DDNMMMMMMMNMMMNNMMMMNNM
NNNDDDDNNNMND88ZZZO8O8OZZOODDDO888ZO$8OZOO8888DDO8ODND8DZ8O88ZO8ONDDNDD88D8O8ND888OOOOOZZOD8O88ZOZOO8ZZZZ$ZZOZZZOZZZ77Z$$OZOZ$Z$$O$OZOOZ7Z$$ZOO8$ZOZZ88O8D8O8ZDZOO8DO$7ZOZ7OZ7II7$$II$$$7$IZ7$7II$7????I?I?II++++?+II?II??+7II77IIIII?I7+I7I7I??II??==+++=+==~=?++==~== ..,,,,,~~:~::.,:,:~~~~++=++=+++==:~=?++?+=+=+??II+?ZI=+=+~,~?Z8OOZ8D8ND88DO8DODZODNNMND$8D88DODO8DOOO$88OOZOOZO8ZO88NDDNNMMMMMMMMMMMMMMM
NNNDNMDDDDD8888OZO8ZOOOZZO8OOODO8D8ZOOO8O8DOOOODD888888O8OOOOZ8DD888D8D8ODD88OO8OO8OZOODOOOOZOOOZ8OO$ZOOOZOOO8ZZZ$Z$$Z$O8Z$Z8ODZ8OZZOO$8Z$OZZOODZO$OZ8OZ7OZ8ZO$8$$Z$ZZZZ$OO8$Z$Z8$87O$$7$?7$$$I7$+7II7??II+?+I+I7?II?77?II$IIII?7+II7II???+?????I?+?I+=++I?=+II=??+=~~:,,,:~:::,,::,,:,,:::~:=+=???++I++:,..,~++=?+IIIII???+=====:::$$DZZ8OZDNDD8ODDOOONNNMMND8DZ$8DO8OOOOOZZO8Z8OOO888ZOO8NMD8N8NMMMMMMMMMMMMMM
8NDDDD8D8NOO888OOO8ZZOOOO8Z88ODOO8ZOO8OZODO888888DO88ZOOZ8O8Z88DODO88O8OOOO888O8DO8OOOOZO$Z$ZOOZOZZOO8OOZOOZO88O$OZZ7$8OZ8$O8ZOZO8OZZOOZ$8ZZ8OOOZZ8$ZZOOO8$$ZZO$Z$ZZOZOZ$Z$ZO8O88DZ8OOZZZ$II7I7+I7??I??+???+I=??+I??I?II7IIII??I?7++7?=+++?~++~?+?I??7?II??++?++??~+~::~:::::~==~~::~~?+~~:~~===+?++=~:~:~==:..~+?I??+==+++=~=++I=:?OD8DZOO8O8D8OZZO8D8ODMNMDDD8888$87OZZ88OD8O8OO8ZOOZ88888NNMNNNMMMMMMMMMMNMMM
DDNN888ZDOOOZDZODOZ8OOOO8O88888OO8Z8OD8DO88O88O88888ZODOZO8O8OOODZ8DZ88888Z8OO8OZOZOZ$O$ZZZZZZ8ZO8ZZZOOZZ8Z8ZOOD8ZOO8O$7Z$Z$ZZ7$8$OZZNOO8O88ZOZ$O$OD$OOZO$ZOOZOOZZ$88OO7OO888OO888Z8DO8D88DD87777$I?I??7II?III+?+????I??????I?7?I+7777$??I+7+?7=??+I??7???+??=?+??++?=~::~::::+==:.,~~+?=+I+?===,,,,:::7$7$I=+~,..+?=+?+????+++??+:~888N8D888DD8D8DZDOO8NNMNDDDZO8Z8O8ZO888OD888DDD88ZO8D88NNNND8DNMMMMMMMMMMMMM
MNNDNDD8N8DO8OOO8NZD88DOOOO8O88OO8ZO8888OD8DO8OOZO$OOOZO88OD8ZO8888ZO88D8O8ZO8ZOOO8ZOZZZOOZOZOO8D8ONDO8ZO8O$8ZOOZ8$ZZ7$Z?$Z$OO8OZO$ZOO8DZOZIO$$O$OO$OZOO88OO88ZD$88ZD8O888DDDDDDDN8DDDDND8DD8DDDODZZ777???+?+=???III$I7II77Z77I$7$I+??=??I$+II+????+??+?++?+=?+I++?I??+~::==~?+=+:.=??I=::..:~+:=~~?IOOO887ZZI+?=: :+?=+++?+?I?7+~:ZDNNMNDNND88ODDO8O8O87MMNN888ZOO$8ZZOOD88DD88DD88DDD88O8O8DDNNNMMMMMNMNMMMMMM
NMMNNNDMDNDD8D88DDO8DDD8ODD8DDNDDDO8DDDD8888OOOOOZOOOOZZO8OOZZOOO8ZOOOOZ8D8OOONO8DDD$$OO8DZD$OOZZO$O8ZOZOZODZZZZZZZ7$$$$Z$OZOO88OOOOZOZ8ZZZ8O8OOOOO88Z8Z8O8ODNNDDDN8NOD8DNNDDODNDDNDNN8DDDNDNNDN8MDDD8N8DND8DDOOZOD8OOOZZZOZ77????I7I+$7$III?I$III?I+??++++??+7IIIIIII?:+??=?+??=+==?::~,.~~=I7Z$ONMMMNNNDDDOOZ$7,===+=+=+II+7??=~=ZNNMDDMDDDO888D888DO88NMNNDDN8OOOO8O8DZ8DNDD8N88DD8D8O8O888DDD8NMMMMMMMMMMM8M
NNMN888DNDNDDNDN8NNDNNDND8DD8D8DOD888DD888DOZ8OO8OZZZOOZOOOOOOZZOOZOOOO8O8OO8O8D88OZ888NZ8OZZOZZO$OOZZZOZ8ZZOZZZZ$ZZ$ZZZZZO8OO$O$$Z7$OO8O8O8DZOZOO8O88DDNNNN8DODDNDNNN8DD8NDNDDNDZDNNDDMNNDN8NMMDDNNDDMMNMMMDMMMNDDDNNDMDD88O$I+III+??I?I7II7?II+???+??+I??+++?++?III++++~=+=++?I???~+=::~$8Z8N8MNMMNMNDD8NMNDOO77,:+I=+?I+??=+++=,=7DDD888O8M888888ZOOOZ$MMMND8O$O888O8Z8Z8$888D8D8ND8DD8DD8DNND8NNMMMMNNMMMMDM
NNNNN8NND8ND8DNMMMMNDNNDDNDDD888D88D88D88O88O8O8OOODOO88ZOO8OOOZOO88$8OZOZZ888OO8Z88ZOO$OZIZZ$$ZO$$$OZ$Z77O$$7$Z$Z$$$7$ZZ$OZZZZZ8O88DONO8DD8NDDZO8OONOOZ8O8DDDDDDD8DDODOON8NDDNM8NNNDDNMMM8DDNDDNMNMNMMMMMMMMDMMMMMMDNDNN8D8O$7I??=?+III7I77I+?II?+??+?+?++++?++?I+?I+==+?+=I+?7===:=~~I78OZOZ88OZ8NNDMMNMDNMDDODOI?~:,:~=+?++?+??=?~?NO8DO88DO888DDDODDONNMMND8Z8DOZ888OD88888O88888DD88DDDDDD88DNNMMMMMNMMMMNM
MNNDDNDN8NNDDDDNDDNDDDNDDDD8MND8DNDNDDNNN8DDODO8O88DD8N8888D88OOODDZOZZO$88OOODDZ88OZ8OZ$OOZ$Z7$77ZZI$7I$$OZ$$O$ZZZ$$$$ZOZOOOZO$8N88OOZOOOOOZ88D8OO$O888DDN8MOOMNNNN8DDNNNMNDMDNDDND8D8DNONNMNNNMNNMNNDNNMMMNMMMMNMMMNMMN88DI+I?+=??=?7III?7I?7III+??+++?I??I???=??++++=+??I+++=~~~==$OO8D8O$$OODOD8NNDDNNZ8D88D8DNMZ+==~~:~7I+I+I+~~~7DMDDO88$8DDNDDNMMMMMMMNNO8$OOZ888D888ZD8OD888OD88NDN8DN88NNMDM8MMMMMM8MMM
NNMM8MNDNNNDD88DNDMNNDNDD8D8NDDDDD88D88DDNNNDDNNN8DNNNNNND88O8$N888ZOO$O$OZ88OOZ8$8O8OZZZ$OZO$ZOZOOZZZZZZZ$ZZ$ZZZZ$ZOZ$OZDZOZZZ8888ZOZOO$OZZ8ZZOD8N8NDON8NDDDDOD8DDDDD8D8DOO8DD8NON8NN8ONDONDDDDNN8DNMNNMMNMMDNMNDDDNDDN88Z7I+II++??77+I+7I+7$I7???++?+II+I???===:?I+I+=I+I?+=~:=:=ZDDNNDN8M8ODOOO$O88DDONO8NN8DDD8DNDO777+.~~=:::~,,+DMND8N88D8OO88DMMMMMMMM8D8ZOO7OO88OO8888O8D88O8DODDDN8DNZDNMMN8NNMMNMNMMMM
NMNNDN8D8D88888DDNDDDDND88DO88D8NODDNMDDNDN8888MNNNDNNND8D8OOD8OZZZZZZ$Z8ODZOOOZOOZOO88DOZ888DOD8ZDOZOZOO$$Z$O$8OO8O$DZZ8ZZ7ZDDZ8ZD8ZOOZ8O887O8DNMDDODDOOO8OZ$Z$ZZ777Z7$7ZO$ZODOZZZ$$Z7$OZOZOMD8NDNNNMMMNNMNNNNN8DDN88D$O8$7??$??7?I??$+II+7?+7+???+7+I7I?=??++++??II+???I??I~~~=I8DNNDNDDNND8O88O8DDDDNDD8DDDD8NDDD8888ZOZI+,,:,~::=ONNMMDD8NNNDO8ONMMNMDMNMDDO8OZ8$DD88O8DODOODDDNO8NDDNNNMONNDDD8D8DDMNMMMMNM
NN8D8888D8NOOD88NNNND88DD88D8DDN8DDMDDND888N8DONDDNZOOOOO8OZD8Z8O88Z8Z$ZZO8Z$88O8OOOON88DNND88ZO8OOZ8OZOOOZ$OOOZOOZOZ$ZOOD8OOZOZ$ZZZO8OOO8DOOOODDOO7O$$$77777777I777I7?Z77$I?7III?77777?I$$Z$O8NDNDDON8888ND88N8OD88OZ$7III+?I?I?7??I7I7?I$???+III$??7?7I=?I+I=I??+I+I++IIII:==~ZDNDNMMMMNMNM88$NNNNNNDDMDDNMNNNDDND8NN8D8O$Z8I=~,:+IZNNMMMDM8DMD8$NNMNMMMMMM8NN88ZD88OD8OOO88O88MNNNDDNDDDMNMMND8N88MMMM8NDMMMM
NNDD8DDDDNO88888D8DDDND88DO8OO8O8888N88DNDD8O888D888Z8O$ZOZOZ8DN8OZ8O8O$O8DOO888D88888NDDDO88OO8O8OOOZOOOZZZOO8OZOOZZO$Z8O8OODD8DDD8D8O7OOOO$ZZ77$7$77$$$II$$7ZIZIII7?$?7777$I$II$??7I$I+7??7I77IZZO8Z8ZO8OOOOOOOZ$$$7??I+??I77?ZIII?I7I7II7?+???I?7I+???I??I?7I+?++I+II?77+~:~$DNNMMNDMMDDNMNODODMNDMDNNMMMNDNDN8NDNNNMMMMMMDMMNNNN8MMMMMMMDNMMMDONMMMMMMMMMDN888OZ8OZO8O8O8DDZ8DD8DDD8888DNNDNDDMNMMMNNNDDMMMM
ZD8D8DO88DDDOD8DDD8888ZZ8OOOZZ$OZOZ8O888Z8O8ZZ88O8OO8$8OOZO78OZOZ88Z8ZZZO888MD8DON888ND8MN8ND888OOO8ZOOZZOZOOOOO8OZ8DZ88OO8O8OZO8OOZZOZ$I7ZI$$7Z$ZZIZZ7$$$$I?777I?$Z7$IOZ7777Z77O?77?$III??I?I???7?+II$Z7$ZZ$Z$$77??++?I+II77III?7$IIIIII$$+I7I$7??I???II?II+I+?7?I7?$?7$?++:==DNDMMMMNDNNDDNNND8DNNN8NNNDMNNDNNMDDNN88MMMMMMM8NNDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDMMMMNDNDD88OOO8O8OO8O8ODD8NND8DO88OD8MD88NMMMNMNMNNNNODNM
8ODNM8DZ8DODD88Z88ZZZZZZO8O88ZOZ$Z$ZOZZZZZZZ$8O8OO88O88O$ZOO$ZZZZO88OD8ODO8NDN8DNDMDNND8DD8OOZOZOODDNZ88DD88888DDDOD8N8DDNDN8DOD888$7ZZ$7Z$O8DO8OZZ7I7ZI$77ZII$7Z$7Z$77$7$I7ZIZ777?7Z7???$I?I?77+7$7Z+?I7777$I+???IIIIIZ7II7II+7$7II?$?7?77??I77?77777II7I+?II7I?I7?I???II?=~~~+NMMMMMNNDMN8N8ODDNNMNNNMNNNN8ND8N8MMNNNOMMMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNMNMDMNN88D8DZOOOOO8DO8888DDDD8NZD8O8NN8DMNDNMMMMMMNNNMNMM
OZ88D88888OOZO88Z88Z$OZOOZOZZZ7Z$ZZZZZZ$OZOZZOOOO88O8O88Z8ZZZDOZOO888DOO7OOOOND8NDD8NNNDD8DDONNND8N8DDZ88O8D888DD8MD88NMMNMNND8D8Z8Z$OOOZZO8ZDND88$$$ZZ$ZZ$Z$I$7Z$I7$$7$7$ZZ$ZIZ$$7I7Z7$$7ZI7$?I7IIII77?77??I7I$$$I$I$7II$II??II7?+7III$7$=777$$$ZI$+I$I7$$$$$7II?7I777II7$+~?$ONMMNMNMNMMDNNNDNDDDDDNNDNNNDDNMDDNMDDN888MMMNNNMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNDNDNMNMNNNNOD8O8Z8OODDZ8ODDZ8NNNNDOZ8DNNN8MMNMNNMMMNMMNDMMMM
Z$OO8D8O8OO88O888OZZOZO$7ZOOOZZOZ8$$Z$$Z$OOO8ZO8OOO$OO8888OOOZZOZZ8888OOOOZ888D88DDD8O8DNDO8D8D8DDD8ND88O8O8DZDDNNN8NNNMMDNODZ8DODD88888888NMMNNNDMD8$OZ$$7$777$I$I$$I:.,.$OZ$OZ$OI?Z7$Z$O$?7?7I+$$IZ7$$I$$7$7$Z$IIIZ$?7777II$?II777I$77I7$777$$7I$Z7IZ7I7$7II$$7?I?$7$7?I++=$D88DMMMMMMMMNDDMNNMDDMDMNNNMMNDDNMDDDDDDD8NMNNNNMMMMMNMDMMMMMMMMMNMMNNNNDDMDNDDDOD88D8D8O88D888O8D8DD888NDDOD8DMNNNNNMMNMNNDNNMNMM
88O888OOZ88OZOOZO7OZ$OZO8$OOO8OO8OZOOOOOOOOO88ZZO88OO8Z88OO8ZOOOOOOOD88DO8DDDNN8DO8Z88ZODZ8OZ8ZD888D8DODODNDZDOMM8MMNNDO8O8DMDNDNDDD8NDMDMNMMMMMMMMMMMZZ7ZZ$$I7I7777O~,:.~I$$Z$$Z7Z$I$I$$II7I$ZI$$$$7Z$IZZI77Z$$7$7$7$ZI$$I$II$7?I$Z77Z?$7+$I?$?7$I$$7II$ZI$77$777$+???+=~+~$NNNMNMNMMMMMMNMNNMNMMDMMNMMNMMNNNMNMND8DN8DDNNDDMMMMMMMMDMMMMMMMMMMNNMNMN888$8DZ8OODZ888O8ZD8O878DODN8N8DDO8ODDDDMDNNMMMDMMDNNNMMMN
8ZDD88Z8ZNMOZDMNZ$ZMMM8ZOZOOZOO8DOZOZOO888$ZOOO8ZO$$OZ$8ZOO$$ZO888D$DD8NOO8ZODDO$Z7Z7Z7ZO$Z$88O888O8DOO$ZOZZOO8ZOO8O8D8DO888NN8D$DD8DNNMMMMNMMMMMMMDMN$$$I$?$Z7Z7IZ7I$I,=?7$7$7$$?7I7$?IZI77$Z7$7777II7$$$$I777$7$$7$7$Z7?$7$7I7I7ZII$?77$$I$$7Z7?:7$Z7Z7$$$$Z$IZ7=+=7~+IZDNNMNND8ZNNMMMMMMMD8MMNNMMMMMNMMMMNNNMMDNNDNDNMMMDNMNMNMNMMDMMMMMMNMMMMNN8NOO88O88DNDD88DNDDDDDDDNNDDNONMDMD8DD8DDMNN8DMNMNN8DNNNMMMMM
8O88D8ZO8M88ZMDZ7Z$D88MDZZ7Z$ZO8DDZ8OZZ$OZ$$7OZ$8O$O$OO$ZOZO7O8ZZO$8$8OZO$$DZ$7I7$77$7$$$7$$$$ZOD$O$OZ7$O$ZOZO8Z8Z88Z8OOD8NDD88ODDNNDMNNNMNMNMMNNO8DOZZ777$7$$Z7O$OZZ7$I77I$$777$$$77I7O$Z7ZI77Z$77Z77$7IZZO$Z7II7$$?7$7$$I$7$$I+I7$OI$7$I7OZZZZ8O$$OZ$ZZ8ZZZ$Z$=+??7IDDMMDMMNMMNDMDMDMMNMMMMMNMNMNNMNNMNNMNNMNMNNNMNNNMMNMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMMMNN$OM8DMNNNNDNDDDNNDNNDDDDNDDNNNDNNDDDNDMDD8NNMDNMNMNNNNNDMMM8M
D88O8OO88MMDMMMD$DZNZ8MMO$ZOZ$OOOZZZ$O$OOO$OOZOZZOZ$ZOZO$7$ZO$$7$$$?I77$7$Z?$$IZI$7$ZOZ$OOZOZOO8OOZOZZ777$$OZO8I$Z$7Z$O$ZZ$ZZO88ZZ8D8NNNDZNDOO8DDOZ7Z$777$ZZ$ZI$7$7$I7I$I7$$$$7Z$7$Z7$7I7I7$78$$$$7ZI7$$$7Z$777I77IZ7$7?7ZZ7Z77$$?7Z7$$$$ZO7O8D8OD8$$Z$ZOO8$7?~~+?ZO8NMMNMDMMMM8NNNMMMMDMMMMMMMMMMNMMDMNMMMMMMMMNDNDNDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMN8DODDNNDNMDDNNDMDNNMNDNNMNMNDNDMDDDDNDDDNNDDDDNDMNNMMDNNMMMNNM
OOOOO$O$8MMOZMMMMDMMMMMZ$8ZOOZ8$OZZO8ZZ8O$ZZZZO88OOZOOZ77$7Z7$$7?Z?OZ7O$ZOZZ$ZZZOZ$OOZZ7$$$$O7$OZO$$$$$7I$7?7$77I7$$77I777$$Z$$Z$DOO88OOOZOZDZZZO$7Z77??II7II?7?7II$$?$7$Z7I$7$$$$7$ZZ$Z7$II$7777Z77$7777$Z7$I7$Z$77$7$OO77ZOZ7O$$7ZZ$IIZ$$$$IO$ZZZ$ODO$O?~+++$7Z8NMMDNNDNDNNNMMNNNNMMMMDNMMNMNNNMNMMMNMMNMMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMNMMNMMMMMMMMMNMMDDN8MMNNMDDDNNNNNNNNDMDMMDMNDDDMNMND8NNMNMNNMMNNNMMMNMMNNNMMMM
ZOO8$DMMMMDZZOOM88$DMN8OO88OZOZOZ$ZZOZOO8O7ZOZ8DO8O$OZ$$$$ZZZOZ$$$$7ZZ$Z7$ZZI$I$$77II$$Z77$$I$7$$ZZ$IZI$I7I$777$7$$777$7$$Z7$7ZZ7I7$$$7OZ$OZ$7$?I?IIIZ77$$$77$77$$$7$ZZZZ7ZZ7Z77O$7$+$+IZ?$ZIZ$$OZ$$7$$I$$I77$$7$Z7$7$$Z$$Z$ZZ7ZZ7Z+7ZI$ZZO$7O$$I=?=~==?++ODDDDNDDMDMMMMNDNNDNNNDMMNNNNNNMNMMNMMMMNMMNMMMMDDNNMNMMMNMMMMDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNDNNDNNM8DNDDDNNNND8DNNNNNMDODDDNNNMNDDMMNNN8NNNDMMNDNDNMNMMMNM
88ZZ8NMMMMNOO8O8OZO$OOOZZOO$Z$$OZOZ$Z8OZO8ZOZ$$88D8$O$OO7$$$$Z$$7ZI$7$Z7$Z7$I7$7$Z$$Z7ZIZZI$Z$Z$$ZZ7Z7$II7$7$$$OZZZ$Z77Z$Z77Z$$$7$$Z$7?$$7$$7I$8ZZZ7ZZOZZ7ZZZ77II7$$II7$$$7I777$IZ777+7$I7Z7$7$$ZOZ7ZIZZI$$7OOZO7$Z7$$$I7I7?O8$NZDZDD8ZZZODZ$O7?=~77$ZODMMNDNMMNDMNMMMMMMNNDDNNMNDD8NNMNMDMMNMMMDMMNNMMNNNNN8DNNN8NNNMNDMDMMMMMNMNMMMDMDMNMMMMMMMMDNMNNDODO8NDNNONNMNNNMMMDDND8MD8NDM8MMMNMMMMMNMMMMMNMNMNNNNDNM
ZO$OOZ$8O8OOZ8Z$OZ7O$OZ$ZO887ZZ$DOO8ZZO$D8O8ZZ8ZOO7$7$$$$$7ZZ$Z7ZZOZIIZZ$Z$OZ7$Z$7O$$$$7$7Z$$$ZZZZ$$7ZZZZ$7ZZZ$$Z$8OOO$7O$7$77Z7$Z$?7?77$$$$$$O$7Z78Z$$ZZZ7$$$OI$$II$?$ZZ$$Z$I$$I$77I?7$??$7$7Z$ZZZ$$O$7O$Z$$Z$$OOZZZ77=7O78OO8OZZDZOZZOOZ$O$$7?+ZNMMMMMMMMMMMNMMMMMMMNNDNMDMNNNM8NDDDMMMNNNMMDMMMMMNMMNNNDDDMMNNNNMMMMMMMMMDMDNMMNDNNNMNMMMNMMMMM8NMMNDN8DDND8DND8DDDN8MODNDNNDDD8DDNNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNMMNDM
88O88ZDOOO88DO888$Z$ZZOO888O8OO8O8O$O888ZOOOOOZO$$$Z$Z$Z$ZZZ$Z77O$Z$$III77$Z77$$Z$$Z7$7$$$OZO$OZ78Z$$Z$$ZZZ7Z$ZZZ$ZZO7Z$ZZO7OZ$Z?7Z7$$$$O$Z$Z$Z$ZZZ$$ZZZZ7$IZ$$Z7Z77Z77$7$$77777+$I7ZIZI$$Z787$O8ZZ7Z$7$$$Z$Z$ZZ$Z8$ZZO887OO$Z$ZZ$8ZZOZ$O$Z$ZO$OODMMMMMMNMMMMMMMNMMMMMMNNNNNNNNMMNNNDNMNMNMMMMNMMMMMMMNMNMMMMNMDDNNMDDN8MDMMNMMDN8NNNMMMMMMMMMMMMNNNNMDNDDDNDZND8D88D88NDMDDNNMNDD8MDNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMNMDM
888ZZZO8ZO8O8DDOOZZZZZZOZ8$OZZ7ZZZZZ$ZZZZ$$ZZZZZO$Z8$$Z$Z$ZZZ$OZZ$$77Z$O$$$Z7$O7Z7$$$$ZZZI$$OZZZ$ZZZ7ZZ$O$ZO$Z$ZZZZ$ZOO$$O$Z$ZO$OOZO8D8ZZZ7Z$O$77Z7$$7Z$7Z7$$$$77777Z7$$$$$7$I$$IIIO7$7I77$$7ZIZ$OZ$Z$$Z$$7ZZOZO8OZOOZZO$OZZZ$OZOZZZZZO$$+==+=ODNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMMNMMMNMNMMMNMMNNMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNMMNNMNM8NNNDMNNNNMMDNNDNNNNNMNMNMMMDMN8MMDMMNNODDDDDNN8DDDND8MMDMNNDNNDMNMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDMNNNM
DZOOZO$ZODZ8O8Z$ZO$$O$OOOZOZOZZZOZ8ZO7$OOOOOODOO8Z$8ZZZZ8ZOO8ZZO87$$$ZZZZ$$$Z$$$OZ$O8ZZZZZZ8888ZZOZZZO88ZOOZ8$ODDZOOD$OOZ$$ONOO8ZI8ZO$$8$Z8$OD$O8OZ$$ZI$7$7$$$Z$$$$$$7Z77$$$ZZ$Z7$77Z7777$$$$$$Z$Z$$$77$$Z77$ZZOZ$ZOZOZZ7$$77777Z7O$7ZI?~~$ODD8MMNMMMMMMNNNMNMMMMMMMMN8MMMNMNNMMMMNMMMMMMMMMMMNMMMMMMMMMMNMMMMM8DDNDNNNMNMDNDNDD888ND8NNNMMNNMMMMMNNMNNNNN8ON8N88DNDNDNNNNNNMM8NDNNNNNDNMNMMMMMMMMMMMMMNMNNNNMDM
 Sól varp sunnan,
 sinni mána,
 hendi inni hœgri
 um himinjódyr.
 Sól þat né vissi
 hvar hon sali átti,
 stjörnur þat né vissu
 hvar þær staði áttu,
 Máni þat né vissi
 hvat hann megins átti.